Entries by

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv!

Mättʼtõs- da kulttuurministeria da Mättʼtõshalltõs kåčča vieʹttjed säʹmmlai meersažpeeiʹv. – Säʹmmlai meersažpeiʹvv oudd pueʹrr vueiʹttemvuõđ tobdstõõttâd säʹmmlaid Euroop oʹdinakai alggmeeran di säʹmmlai kultturtraditioid, Mättʼtõshalltõõzz vueiʹvvjååʹđteei Olli-Pekka Heinonen tuâtt. Mättʼtõshalltõõzz 4.2.2018 […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei tuåimm

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaal plaaneei mieʹrräiggsaž tuåimm. Mättmateriaal plaaneei tuõjju koʹlle õm. mättmateriaalprojeeʹkti jååʹđtem-, valmštõõllâm-, da tuåimtemtuâj, vuässõõttmõš ekksaž tällõsaʹrvvõõzz da mättmateriaalprojeeʹkti valmštõõllmõʹšše da raajjmõʹšše. Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MÄTTMATERIAAL PLAANEEI […]

Saaǥǥjååʹđteei ođđ eeʹjj tiõrvʼvuõđ

Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ da leäʹp vaalpââʹj 2016-2019 kõskkrääʹjest. Šiõǥǥ lookki, ko eeʹǩǩ vaajtââvv, ǩeäzzam õʹhtte eʹpet måtam jurddjid ođđ eeʹjj ooudpeäʹlnn. Eeʹǩǩ 2018 lij Sääʹmteeʹǧǧ 22. tuåimmâmeeʹǩǩ, […]