Entries by

Duohtavuođa- ja soabadankomiššuvnna vuođđudeapmi gieđahallojuvvo semináras lávvardaga

Duohtavuođa- ja soabadankomiššuvnna vuođđudeami eavttut gieđahallojuvvojit semináras, mii lágiduvvo Anáris Sajosis lávvardaga 10.2. Dilálašvuođas gullat vásihusaid vástideaddji komiššuvnnaid doaimmas eará máilmmis. Seminára lea rabas buohkaide. Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnnaid riikkaidgaskasaš vásáhusat: Kommišuvnna, […]

Sámediggi almmuha ohcan láhkái oahppamateriálaplánejeaddji doaimma

Sámediggi almmuha ohcan láhkái oahppamateriálaplánejeaddji mearreáigásaš doaimma. Oahppamateriála plánejeaddji bargguide gullet ee. oahppamateriálaprošeavttaid jođihan-, válbmen- ja doaimmahanbarggut, oassálastin jahkásaš bušeahta ja oahppamateriálaprošeavttaid válbmemii ja ollašuhttimii. Sámediggi almmuha ohcanláhkai OAHPPAMATERIÁLA PLÁNEJEADDJI […]

Ságadoalli ođđa jagi dearvvahus

Jahki 2018 lea Sámedikki 22. doaibmajahki ja Sámediggi lea válgabaji 2016-2019 beallemuttus. Ságadoalli Tiina Sanila-Aikio geahčasta dearvvahusastis mannan jagi dáhpáhusaid ja linje boahttevačča. Hyvä lukija, vuoden vaihtuessa vedän yhteen jälleen […]

Sámedikki čoahkkin dohkkehii doaibma- ja ekonomiijaplána 2018

Saamelaiskäräjien toimintavuoden 2018 päätavoitteisiin kuuluvat Saamelaiskäräjälain uudistaminen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen käsittelyn päätökseen saattaminen ja totuus- ja sovintoprosessiin liittyvä työ. Saamelaiskäräjät valitsi vuoden viimeisessä kokouksessaan Saamelaiskäräjien kieliturvasihteerin virkaan filosofian maisteri Anne-Kirste Aikion […]