Entries by

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam

Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuâjjpaaʹjid lij älggam. Iʹlmmtõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij äävai 9.3.-25.3.2020. Tuâjjpaaʹjid ââʹnet seärad Vasatokkast Riutulast čiâss 15 ääʹljeeʹl. Juõʹǩǩʼkaž vuäitt vuässõõttâd õõut tuâjjpäjja. Juõʹǩǩ tuâjjpääʹj riâžžât määŋg vuâra tõn […]

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva aaʹlji!

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva lij äävai 25.2.-25.3.2020 da tueʹjjeet tõn interneeʹttest Webropol-prograammin (ǩiõčč liiŋkid vuâlpeäʹlnn). Vuâmmšeʹǩed, štõ škooul vuässõõttmõš da tanssčuäjtõõzzid iʹlmmtet jeeʹres lomaakkin! Puk šõddmõʹšše vuässõõtti âʹlǧǧe tiuddeed takai iʹlmmtõõttâmlomaakk […]