Entries by Sámediggi

Sääʹm kulttuurmieʹrrtieʹǧǧest miõttum kulttuurveäʹǩǩvuõđ eeʹjj 2019

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 11.-12.2.2019 Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm riikkveäʹǩǩvuõđâst eeǥǥas 2019 õhttsiʹžže 176 000 sääʹmǩiõllsaž kulttuur ooudummša da sääʹmorganisaatioi toimmjummša (nc. sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ), mâʹst Uccjooǥǥ sääʹmceerkavpõõrti tuõʹllʼjummša 10 340 euʹrred. Tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatio tuärjjummša 15 000 €. Kulttuurluʹvddkåʹdd lij miõttam kulttuurciistid tobdstõssân nâânas sääʹmǩiõl, kulttuur da kulttuuräʹrbbvuõđ di ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjji jieʹllemviõkkvuõđ ooudummšest da tobddsen raajjmest. Jieʹllemtuâjj -kulttuurciist […]