Entries by

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest ciʹsttješ vuässõõđjid kriʹlcc- da ǩiõtt-tuâjjrääidain

Eeʹjj 2023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest teeʹmmen leäi tän eeʹjj čuäʹjteei čeäppõõzz da spesiaalteeʹmmen sääʹmǩiõtt-tuâjj. Kuhttuin teeʹmin äʹšštobddijoukk ciʹsttji vuässõõđjid jeeʹres ââʹǩǩrääidain. Kriʹlcc-čuäjtõõzzi 13–20-âkksai rääidast vaʹlljeeš eeʹttkõʹstti väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-šõddmõʹšše, koon ââʹnet […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõõttmõš lij puuttâm. Čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti. Kriiʹlcest vueiʹnet 20 čuäjtõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâjjčuäjtõõzzâst 23 ǩiõtt-tuâj. Tän eeʹjj čeäʹppvuõđpeeiʹv brosyyr čõõđ viʹǩǩeš karttkollaasân. Karttkollaas nårrai sääʹmklaassi pirstum čeäppõstuejjõõzzin, koin […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv âlddan – čuäjtõõzzi iʹlmmtummuš di vuässõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij ååʹn äävai

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt ååʹn iʹlmmted čuäjtõõzzid di vuässõõttmõõžž tuâjjpaaʹjid. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ čuäjtõõzzid da tuâjjpaaʹjid lij 4.-12.4.2023 da ǩiõttʼtuâjjosiooʹje 4.-19.4.2023. Iʹlmmtõõttmõš tuejjeet Webropol- prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn). Tääʹrǩab vuäppõõzz čuäjtõõzzid da ǩiõttʼtuâjjraiddu […]