Entries by Sámediggi

Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

Täʹbbe 9.8. ââʹnet ÕM čuõjtem meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv. Säʹmmla lie õhtt maaiʹlm alggmeerain da oʹdinakai Euroop Unioon vuuʹdest di Lääʹddjânnmest vuõiggâdvuõđlanji tobdstum alggmeer. Maaiʹlmest nuʹt 370 miljoon ooumžed koʹlle alggmeeraid da jälste 90 jeeʹres riikk vuuʹdin. Sij eeʹttkâʹstte 5000 jeeʹres kulttuurâd da mainste jõnn meäʹr maaiʹlm jeeʹres ǩiõlin. Säʹmmla še jälste ânnʼjõžääiʹj neellj jeeʹres […]