Entries by

Sämitiggelaavâtoimâkode hammiittâsiävtuttâs oovdânpuohtui Sämitige jesânáid

Sämitiggelaavâtoimâkode iävtuttâs sämitiggeest adelum laavâ nubásmittem várás oovdânpuohtui Sämitige jesânáid ja pargeid ovdil Sämitige čuákkim aalgâ toollum tiäđáttâstilálâšvuođâst. Iävtuttâs vuolgâttuvvoo onne celkkim várás. Ulmen lii, ete Sämitigge kietâdâl iävtuttâs porgemáánu ääigi.   – Tyehin láá čovgâ ráđádâlmeh já […]

Oulu ollâopâttâh finnejii ruttâdem sämikielâlij amnâsmáttáátteijei škovlimhaavâ várás

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettij Oulu ollâopâttâhân 750 000 euro hahâruttâdem sämikielâlij amnâsmáttáátteijei škovlimhaavâ várás. Hahâoccen lâi Oulu ollâopâttuv Giellagas-instituut já ohtsâšpargokyeimin šoddâdemtiettui tieđâkodde, Säämi máttááttâskuávdáš já Sämitigge. – Hahâruttâdem lii […]

Sämitigge ocá toimâtilehuolâtteijee sajasii

Sämitigge ocá TOIMÂTILEHUOLÂTTEIJEE SAJASII meriáigásii olespiäiválii pargokoskâvuotân 30.7.2018 – 31.5.2019. Saijoos toimâtilehuolâtteijee pargoid kuleh vahtâmiäštár pargoh, äššigâspalvâlem, čuákkimij já tábáhtusâi ornimáid kullee pargoh sehe táárbu mield tiilij putesin toollâm. Siäđusvuáđustâslâš […]

Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo käržidum häämist taan ive loopâ räi

Sämikielâi normâdempargo jotkâšuvá, veikkâ Säämi Kielâkäldee -jotkâproojekt nuuvâi-uv vyesimáánu loopâst. Säämi Kielâkäldee tooimah láá tassaaš ruttâdum Interreg-proojektruttâdmáin. Sämitigeh láá kavnâm koskâpuddâsâš čuávdus tave-eennâmlâš kielâohtsâšpargo ruttâdmân. Säämi Kielâkäldee tooimah jotkâšuveh ucceeb […]