Entries by

Happy Independence Day Finland!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi! Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi! Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv! Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää! Happy Independence Day Finland!

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2019

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön mom. 29.80.52 (saamelainen kulttuurimääräraha) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2020 myönnettävät avustukset haettaviksi. Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2018 klo […]