Entries by

Bovdehus sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu vánheneahkedii 23.3.2022

Sámegielaid gáiddusoahpahusa vánheneahket ja infodilálašvuohta áššis beroštuvvan váhnemiidda ga 23.3.2021 dii 18.00–19.00 Liŋka: Searvva dilálašvuhtii dás  Bures boahtin Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu vánheneahkedii! Dilálašvuohta lágiduvvo gáiddusoktavuođa bokte Microsoft Teams -čoahkkimin. Dilálašvuođas oahpásmuvvat fidnui […]

Sámediggi doarjala eana- ja meahccedoalloministarii boazojámuid ovddalgihtii eastadeami ja boazovahátlága mieldásaš meannudeami álggaheami geažil

Sámediggi olggos attii 28.2.2022 rabas reivve eana- ja meahccedoalloministtar Jari Leppäi. Sámediggi doarjala reivves ministtar Leppäi boazojámuid ovddalgihtii eastadeami ja maiddái boazovahátlága mieldásaš meannudeami álggaheami geažil dán dálvvi oasil. Sámediggi bovde […]

Eallima ivnnit oaidninláhkai Anáris 22.2.-31.5.2022                              

Sámi mánáidkulturguovddáš MÁNNU čalmmusdahtta dábálaš sámiid dáidda-ja duodje čehppodaga mánáidkultur- doaimmain. Dán háve sámi áhkku Biret-Ánne Paadara Eallima ivnnit -dáiddačájáhus ráhpojuvvo disdaga 22.2. Sajosis, Anáris. Eallima ivnnit lea čoakkaldat 83-jahkasačča muittuin […]

Eana- ja meahccedoalloministeriijas ii doarjja boazojámuid ovddalgihtii eastadeapmái iige boazovahátlága heiveheapmái dán dálvvi oasil – oasis bálgosiin dilli lea erenoamáš váttis

Sámediggi ja eana- ja meahccedoalloministeriija ráđđádalle 18.2.2022 sámediggelága 9 §:a ráđđádallangeatnegasvuođa mielde dán dálvvi boazojámuid ovddalgihtii eastadeamis ja lága boazodoalu deaividan vahágiid buhtadeamis (boazovahátláhka) heiveheamis dán dálvvi spiehkastatdiliide. Ráđđádallamis ii […]

Lappi guovllustivrra báikejuohku almmustahtton – sámegiela lávdegotti čoahkkáibidju ii vástit ráđđádallanbohtosa

Yle ođđasiid mielde sámegiela lávdegotti lahtuin guhtta bohtet Sámedikkis ja čieža buresveadjinguovllu áirasiin. 13 – lahttosaš lávdegotti ságajođihanbáikki oažžu guovddášbellodat. Lávdegotti čoahkkáibidju ii vástit dan, maid buresveadjinguovllu gaskaboddosaš válmmaštallandoaibmaorgána lea […]