Entries by

Sämikielâi káidusmáttááttâs naanood sämiuáppei kielâlijd já kulttuurlijd vuoigâdvuođâid

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothavváin láá pastam pyerediđ sämiuáppei máhđulâšvuođâid oppâđ sämikielâid, nanodiđ jieijâs sämmilâšvuođâ já tienuuvt sämikielâi já -kulttuur siäilum já iäláskem mii enâmist, pahudeh vorâs árvuštâllâmraportist. Aalmuglâš škovlim árvuštâllâmkuávdáš (Karvi) […]

Saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso: ”Sämitiggelaavâ uđâsmitmist lii koččâmuš mii vuáđulavâlii vuoigâdvuođâst jiešhaaldâšmân”

Vuáđulahâváljukodde ornij 25. uđđâivemáánu ovdâskoddeest almos kuullâm, mast fáddán lâi haldâttâs iävtuttâs ovdâskoodán laahhân sämitiggeest adelum laavâ já rikoslaavâ 40 lovo 11 § nubásmitmist. Sämitige tilálâšvuođâst ovdâstii saavâjođetteijee Tuomas Aslak […]

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaavâ toimâmmaali árvuštâllâm lii valmâštum – puátusij almostittemtilálâšvuotâ uárnejuvvoo Ucjuuvâst 18.1.2023

Ucjuv kieldâ já Sämitige ohtsii Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaavâ toimâmaali árvuštâllâm lii valmâštum, já puátusij almostittemtilálâšvuotâ uárnejuvvoo 18.1.2023 Ucjuuvâst. Aalmuglâš škovlim árvuštâllâmkuávdáš, Karvi, lii olášuttâm sämikielâi (tavesämi-, anarâš- já nuorttâlâškielâ) máttááttâs […]