Entries by

Lohenkalastusrajoitukset olisi tullut neuvotella kokonaisuudessaan oikeudenmukaisiksi

Suomi ja Norja sopivat huhtikuussa Tenon lohen kalastuskiellosta kalastuskaudella 2021. Norjan suurkäräjät on 25.5.2021 päättänyt, että kalastuskauden 2021 koukkuverkon kielto perutaan Finnmarkin rannikolla. Saamelaiskäräjät ei pidä päätöstä oikeudenmukaisena tilanteessa, jossa Tenon alueen saamelaisilta on kielletty jopa lohen kotitarvekalastus. – Olemme olleet yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön ja pyytäneet selvitystä Norjan päätöksestä. Suomen olisi tullut huolehtia Norjan […]

Mánnu tarjoaa musiikkihetken jälleen verkossa!

Tervetuloa Saamelaisen lasten kulttuurikeskuksen MUSIHKKABODDU #2 -tapahtumaan verkkoon 7.6.2021. MUSIHKKABODDU julkaistaan verkossa, kun loma on alkanut koululaisilla. Me juhlimme lomaa, kesää ja vapautta. Tämän kevään tuokiossa ovat mukana livđe-taituri Ánná Morottaja, Talent-kilpailuun osallistunut Mihku Laiti, kolttasaamelainen muusikko Anna Lumikivi ja uusi joikaaja Laura Tapiola. Mukana myös Vuotson tyttökaksikko koirien kanssa. Voit katsoa musiikkituokion: www.samediggi.fi ja Facebook. […]

Saamelaiskäräjät kiitti stipendein saamen kielten opinnoissa menestyneitä oppilaita

Saamelaiskäräjät jakoi koulujen kevätlukukauden päättyessä stipendejä saamen kielten opinnoissa hyvin menestyneille oppilaille. Stipendin sai yhteensä 15 perusopetuksen päättänyttä oppilasta ja viisi uutta ylioppilasta. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret: Ylioppilaat: Ivalon lukio: Juuso Valle (pohjoissaame), Johanna Huhtamella (pohjoissaame), Taina Hakovirta (inarinsaame), Sodankylän lukio: Minja Ylilokka (pohjoissaame) Utsjoen saamelaislukio: Hánsa Ravna-Pieski (pohjoissaame) Perusopetuksen suorittaneet oppilaat: Hetan koulu: […]

Nuorisoneuvosto kääntää Setan sateenkaarisanaston saamen kielille

Seuraava sukupolvi sateenkaarisaamelaisia saa kasvaa niin, että he pystyvät sanoittamaan identiteettiään saamen kielellä. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto kääntää Seta ry:n sateenkaarisanaston inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielille ja julkaisee ne nuorisoneuvoston tieto- ja neuvontasivustolla. Sanasto kokoa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen […]

Saamen kielten etäopetushanke sai jatkorahoituksen – Hankkeessa odotetaan pysyviä ratkaisuja

Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteinen saamen kielten etäopetuksen pilottihanke on saanut jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuoteen 2023 saakka. Saamen kielten etäopetushanke käynnistyi vuonna 2018 ja nykyinen rahoitus oli myönnetty vuoden 2021 loppuun saakka. Projektipäällikkö Hanna Helander iloitsee jatkorahoituksesta. Se tukee hankkeen tavoitetta vakiinnuttaa saamen kielten etäopetus Suomessa. – Noin 70 prosenttia perusopetusikäisistä saamelaislapsista asuu […]

Cloubi-digimateriaalialustan avoin käyttökoulutus kesäkuussa

Saamelaiskäräjät ja Arktista pedagogiikkaa II-hanke järjestävät Cloubi-digimateriaalialustan käyttökoulutuksen kesäkuun aikana. Koulutus on avoin kaikille digimateriaalin tekemisestä kiinnostuneille yli 15-vuotiaille. Cloubi on nykyaikainen oppimateriaalialusta, jota käyttävät muun muassa oppimateriaalikustantajat. Saamenkielistä opetusta varten Cloubiin on tuotettu esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin Forum-materiaali ja inarinsaamen äidinkielen Virkkuuvääri-sarja. Avoimiin digimateriaaleihin voi tutustua tästä Avoimet digimateriaalit. Koulutuksella katse tulevaisuuteen Koulutus on […]

Saamelaiskäräjät palkitsi saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opiskelijoita

Saamelaiskäräjät jakoi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhlassa stipendejä saamen kielten, saamelaisen käsityön ja poronhoidon opinnoissa hyvin menestyneille opiskelijoille. Stipendi annettiin yhteensä kuudelle koulutuskeskuksen linjoilta valmistuneelle. Saamelaiskäräjien stipendin saivat seuraavat nuoret: Inarinsaamen kieli ja kulttuuri: Heli Sarre Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri: Kristiina Jomppanen Koltansaamen kieli ja kulttuuri: Suvi-Tuuli Fofonoff Saamelainen käsityö: Harri Krogerus ja Maria Saijets Poronhoito: Vili […]

Poikkeusvuoden poronhoidolle aiheuttamat vahingot tulee korvata

Saamelaiskäräjät vetoaa valtioneuvoston jäseniin, jotta vahinkojen korvaamiseen osoitettaisiin oikeudenmukainen ja suuruudeltaan riittävä määräraha. Määräraha tulee kohdentaa niille alueille ja poronhoitajille, jotka ovat erityisesti kärsineet vahinkoja vuosien 2019-2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee asiaa yleisistunnossaan torstaina 27.5.2021.  Hallitus on sopinut 25.5.2021 vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä. Talven 2019-2020 lumiolosuhteiden aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseen varataan 6 miljoonaa euroa. Summa perustuu maa- ja metsätalousministeriön esitykseen.  – Olen huolissani poronhoitajien tilanteesta, sillä poronhoito on […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen projektityöntekijän tehtävän

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata yhteispohjoismaisen saamelaisnuorten konferenssista suunnittelusta, järjestelyistä, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista sekä tapahtuman jälkitöistä. Työ alkaa 14.6.2021 ja jatkuu 27.8.2021 asti. Yhteispohjoismainen saamelaisnuorten konferenssi järjestetään elokuussa 2021 etäyhteyksin. Konferenssin pääjärjestänä on Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja sitä järjestetään yhteistyössä Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston nuorisolautakunnan kanssa. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin […]