Entries by

Viranomaiset kokoontuvat keskustelemaan saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista sote-palveluista

Saamelaiskäräjät, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lapin hyvinvointialue järjestävät 24.5.2023 etäyhteyksin pyöreän pöydän keskustelun eri toimijoille. Keskustelun tavoitteena on luoda kokonaiskuva saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tilanteesta sote-uudistuksen jälkeen. Saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia […]

Saamelaiskäräjät järjestää kyselyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämisestä

Saamelaiskäräjät järjestää webropol-kyselyn liittyen Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämiseen. Lapsille ja nuorille on oma kyselylomakkeensa. Muille viiteryhmille, kuten rehtoreille, opettajille ja huoltajille kysely on laajempi. Saamelaisnuorten taidetapahtuma on perinteikäs tapahtuma, jossa on […]

Kela ja saamelaiskäräjät kannustavat saamenkielisiä käyttämään omakielisiä palveluja

Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelevat Kelan saamenkielisten palvelujen kehittämisestä Inarissa perjantaina 5.5. Neuvottelujen asialistalla ovat saamenkielisten asiointi ja kuntoutuksen kehittäminen. Lisäksi pohditaan yhdessä keinoja rohkaista asiakkaita omakielisten palvelujen käyttöön. Kela kehittää […]

Saamelaiskäräjät pyytää nimeämisehdotuksia saamelaisen ilmastoneuvoston jäseniksi

Saamelainen ilmastoneuvosto asetetaan tukemaan saamelaisen perinteisen tiedon huomioon ottamista ilmastopolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa. Saamelainen ilmastoneuvosto koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja enintään kymmenestä jäsenestä. Vähintään puolet ilmastoneuvoston jäsenistä on oltava saamelaisen perinteisen tiedon […]