Entries by

Saamelaiskäräjät hakee etäopetuksen koordinaattoria

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattorin määräaikaisen tehtävän. Työ alkaa 1.8.2021 ja kestää 31.12.2021 saakka. Hankekoordinaattori vastaa yhteyksistä eri puolella Suomea sijaitseviin kouluihin, koulutuksen järjestäjiin ja oppilaiden huoltajiin, kokoaa saamen kielten opetusryhmät ja toimii läheisessä yhteistyössä Utsjoen kunnassa työskentelevän projektipäällikön sekä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa. Hankekoordinaattorin työhön kuuluu myös tiedotus- ja esittelytehtäviä. Hanke järjestää […]

Saamelaiskäräjät tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava valmisteluun

Lapin liiton valtuusto päätti tänään 17. toukokuuta palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluun. Valtuusto päätti asiasta äänin 43-3. Päätöksen mukaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät poistetaan tulevasta maakuntakaavasta. Saamelaiskäräjät on tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 uudelleen valmisteluun. Tulevasta maakuntakaavasta poistetaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee, että systemaattinen ja ahkera, […]

Saamen kielten opettajaopiskelijat harjoittelivat ensimmäistä kertaa etäyhteyksin – ”Uskon, että tästä kokemuksesta on hyötyä tulevaisuudessa”

Tulevat saamen kielten opettajat ovat ensimmäistä kertaa suorittaneet osan opetusharjoitteluistaan etäyhteyksin Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävässä pilottihankkeessa. Opetusharjoittelijoita on ollut inarin-, koltan- ja pohjoissaamen kielissä. Opetusharjoittelut ovat osa Oulun yliopiston Ketterä korkeakoulu -hanketta, jossa koulutetaan saamenkielisiä aineenopettajia. Opetusharjoittelussa opiskelijat ovat päässeet tutustumaan etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä syventämään omaa osaamistaan digitaalisten opetusvälineiden käyttämisessä. Opettajaopiskelijat […]

Toimikunnan esitys edistäisi saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista

Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa lakimuutoksista. Ehdotusten tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Toimikunta ehdottaa mietinnössään, että saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemisen edellytykset uudistetaan ja vaaliluettelo kootaan uudelleen uudistettujen kriteerien pohjalta. Saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana itse määrittää, kuka on saamelainen, halutaan vahvistaa. Ehdotettujen muutosten […]

Saamelaiskäräjät hakee INFOTYÖNTEKIJÄÄ

Määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen 1.6. – 31.8.2021. Sajoksen infotyöntekijän tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, opastuskierrokset, vahtimestarin tehtävät, kokousten ja tapahtumien järjestelyihin kuuluvat tehtävät sekä ravintolassa avustaminen ja tarvittaessa tilojen puhtaanapito. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Sujuva englannin kielen taito on ehdoton, muu kielitaito eduksi.  Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat työkokemus asiakaspalvelutehtävistä, oma-aloitteisuus ja joustavuus sekä hyvät […]

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi musiikkikeskuksen projektityöntekijän määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa 7.6 ja kestää 20.8.2021 saakka. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. saamelaismusiikkikeskuksen avustajana toimiminen sekä Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin apulaistuottajan tehtävät. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus, saamen kielen taito sekä riittävä englannin kielen taito. Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/I mukaan (peruspalkka 1 841,65 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä […]

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Saamelaiskäräjien yhteydessä toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön suunnittelijan viransijaisuuden

Tehtävä toteutetaan osa-aikaisena 70 %:n työajalla. Työ alkaa heti ja kestää 31.7.2021 saakka. Saamelaisyksikkö vastaa saamelaisten hyvinvointipalveluiden kehittämisestä, joka on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen valtakunnallinen erityistehtävä. Suunnittelijan tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksessä.  Kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95).  Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä sosiaalihuollon ja saamelaiskulttuurin tuntemus […]

Hallitus linjasi puoliväliriihessä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin ja saamelaiskäräjälain rahoitustarpeista

Suomen hallitus linjasi puoliväliriihessä, että on sitoutunut edistämään saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia ja varautuu tämän edellyttämään rahoitustarpeeseen toukokuun 2021 lisätalousarvioesityksessä. Lisäksi saamelaiskäräjälaki viedään ripeästi eteenpäin ja varaudutaan samassa yhteydessä tarkastelemaan Saamelaiskäräjien rahoitustasoa. – Saamelaiskäräjien rahoituksen osalta on hyvä, että resursseja tarkastellaan saamelaiskäräjälain muutoksen yhteydessä. Saamelaiskäräjät toimii jo nyt liian pienellä budjetilla, mikä taas vaikuttaa siihen, […]

Puheenjohtaja Juuso: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut osoittavat, että tarvitaan saamelaiskäräjälain uudistus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksensä vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien vaaliluettelomerkintöjä koskevissa asioissa. KHO hyväksyi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon 37 henkilöä vastoin Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen päätöksiä ja hylkäsi tai jätti tutkimatta yhteensä 124 valitusta. Saamelaiskäräjät kommentoi asiaa julkisten vuosikirjapäätösten perusteella. Saamelaiskäräjät näkee, että KHO ei edelleenkään täysimääräisesti kunnioita alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeutta, vaikka YK:n ihmisoikeuskomitea totesi vuonna 2019 […]