Entries by

Kulttuurilautakunta jakoi vuoden 2023 kulttuuriavustukset

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 16.-17.2.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustusta vuodelle 2023 yhteensä 236 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen. Sopimukset/päätökset lähetetään sähköisesti ja allekirjoituksessa […]

Saamelaiskäräjät pettynyt perustuslakivaliokunnan päätökseen – perustuslakivaliokunta on pysäyttänyt saamelaiskäräjälain käsittelyn

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pysäyttänyt saamelaiskäräjälain käsittelyn, eikä laki todennäköisesti enää etene eduskunnan täysistunnon äänestykseen. Lakiuudistuksessa oli tarkoitus edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja lisäksi mm. uusia vanhentuneet äänestyskäytännöt. Saamelaiskäräjät on pettynyt […]

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta myös tänä vuonna ikärajaton – Saamelaiskäräjien hallitus myönsi lisärahoituksen 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023, että se varaa kertaluonteisen 15 000 euron lisäyksen vuoden 2023 Saamelaisnuorten taidetapahtuman järjestämiseen. Hallitus ohjeistaa, että taidetapahtuma järjestettäisiin tänäkin vuonna ikärajattomasti aiempien vuosien tapaan. Koulutus- […]