Entries by

Tavesämikielâ čohčâpiegâst, anarâškielâ skammâsevŋâdâsâst ja nuorttâlâškielâ tälvipuolâšist – sämikielâi oho ávus oppâtiijmeh puátih oppeet!

Sämikielâi káidusmáttááttâs piiloothaahâ uárnee meid taan ive puohháid ávus oppâtiijmijd sämikielâi ohhoost 43! Oppâtiijmij teema lii 8 iveäigid Säämist já kaavpugist. Tavesämikielâ oppâtijmeest lep čoovčâ tubdâmušâin, anarâškielâ oppâtijmeest keččâp skaamâ já nuorttâlâškielâ […]

Vaaljâi puátusân kyeskee njuolgimvátámâš já väidim

Sämitige valjâlävdikodde lii čuákkimstis 4.10.2023 nonnim sämitiggevaaljâi puáttus. Jienâvuoigâdvuođâlâš, kote ana, ete valjâlävdikode miärádâs vaaljâi puáttus nonniimist tâi vaaljâi tooimâtmân lohtâseijee eres toimâ lii laavâvuástásâš, puáhtá toohâđ sämitige stiivrân njuolgimvátámâš […]

Sämitiggevaaljâi puáđus 2023

Sämitige valjâlävdikodde lii čuákkimstis 4.10.2023 nonnim sämitiggevaaljâi puáttus. Sämitiggevaaljâi jienâstemprooseent lâi 51,63. Jienâvuoigâdvuođâ vaaljâin kevttii ohtsis 3129 jienâvuoigâdvuođâlâžžâd. Valjâlävdikodde kuođij jienâstmist 252 jienâd huámmášumán väldihánnáá sämitiggeest adelum laavâ 35 § […]

Sämitige vaaljâi jienârekinistem lii álgám – vuossâmuuh epivirgáliih puátuseh iđedist tme 10

Sämitige vaaljâi jienârekinistem lii álgám onne 2.10.2023 tijme 18 Anarist Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist. Jienârekinistem algâttem maŋa puáttám vuolgâttâsreeivah kuáđđojeh lehâhánnáá iäge valduu huámmášumán. Toimâttâsâst tuálloo pevdikirje. Väljejeijeeseervi äššiulmust tâi väriäššiulmust […]

Sämitige kulttuurtorjui uuccâm 2024

Sämitigge almoot uuccâmnáál Máttááttâs- já kulttuurministeriö (Säämi kulttuurmeriruttâ) torjuid, moh mieđettuvvojeh sämikielâlâš kulttuur oovdedmân já sämiseervij toimâmân ihán 2024 čujottum meriruuđâst. Toorjâucâmušâid kalga čujottiđ Sämitiigán majemustáá 31. roovvâdmáánu 2023 tme […]

Sämitigge teivâdij eennâm- já meccituáluminister Essayah lávurduv Anarist

Eennâm- já meccituáluminister Sari Essayah kollij lávurduv 23.9.2023 Anarist já Ucjuuvâst uáppáásmin äigikyevdilis kuálástemaššijd. Sämitige ovdâsteijeeh savâstâllii ministerijn teivâdmist Sajosist ei. Tiänu kuálástemnjuolgâdusâst, ruošâluosâst já kuálástemlaavâ nubástustáárbuin sämmilij uáinust. Kove: Sämitigge […]