Entries by Sámediggi

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargit čoahkkanit Sajosis

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiid oktasaš deaivvadeapmi lágiduvvo jahkásaččat. Dán jagi deaivvadeamis lea dárkkuhus guorahallat ovttas sámiid palliatiiva divššu ja mieđuštandivššu iešvuođaid ja boahttevuođa ovddidandárbbuid sihke gieđahallat eará áigeguovdilis áššiid. ”Oktasaš deaivvademiid dárkkuhussan lea doarjut sámegielat bargiid kultuvrra mieldásaš bargovuogi ja barggus veadjima veardásašdoarjaga bokte. Dán jagi deaivvadeapmái oassálaste sámegielat boarrásiidbargit juohke sámeguovllu gielddas ja […]

Vuollái skuvlaahkásaččaid mánáidmateriálaprošeavtta loahppaávvudeapmi ja materiálaid almmustahttindilálašvuohta Sajosis 20.11.

Sámedikki gielladoaimmahaga Vuollái skuvlaahkásaččaid mánáidmateriálaprošeavtta loahppaávvudeapmi ja buvttaduvvon materiálaid almmustahttindilálašvuohta dollojuvvo Sajosis mánáid vuoigatvuođaid beaivve 20.11. dmu 9.00-12.00. Dilálašvuohta álggahuvvo auditorias sáhkavuoruin, materiálaid ovdanbuktimiin ja mánáid lávlumiin, man maŋŋá Sajosa boađafeaskáris lea vejolašvuohta oahpásmit materiálaidda dárkilabbot. Prošeakta lea álgán jagi álggus ja dan olis leat buvttaduvvon guokte mobiilaspealu, guokte digigirjji, lávdespeallu ja bođubustávat anáraš-, nuortalaš- […]

Duddjonmiella! dáhpáhus čohkkii olbmuid Heahttái

Mannan bearjadaga skábmamánu 8.beaivvi lágiduvvui “Duddjonmiella!” dáhpáhus Heahtás. Dáhpáhusa lágidedje Duodjeakademiija, Sámi allaskuvla, Lappi Universitehta, Sámi mánáidkulturguovddáš Mánnu ja eaktodáhtolaš duodjeberošteaddjit. Dáhpáhusas lei duddjonbádji mánáide ja nuoraide, masa serve 18 máná ja nuora. Duddjonbáji lágidii Sámi mánáid- ja nuoraid kulturguovddáš Mánnu. Dáhpáhusas lágiduvvui maid logaldallan FT Sigga Marja Maggain, gii logaldalai duodjeárbevieru nuppástuvvi máilmmis Eanodaga […]

Evttohus sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdnan válmmaš

Sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna ásaheami guoski ráđđádallamat leat ožžojuvvon gárvvisin stáhta, Sámedikki ja Nuortalaččaid siidačoahkkima gaskkas. Stáhtaráđđi lea gieđahallan ja dohkkehan evttohusa sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvdnan eahketskuvllas 13.11.2019. Evttohus ovdána Sámedikki ja Nuortalaččaid siidačoahkkima gieđahallamii. Ulbmilin lea ásahit viđa lahttosaš komišuvnna, mii livčče doaimmastis iehčanas ja sorjjasmeahttun. Evttohus sámiid duohtavuohta- ja soabadankomišuvnna ásaheapmin sisttis doallá […]

Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá davvisámegiela jorgaleaddji vurohallanfriijavuođa sadjásačča

Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá davvisámegiela jorgaleaddji vurohallanfriijavuođa sadjásačča Sadjásašvuohta lea áigái 1.4. – 30.9.2020.  Sadjásažžan válljejuvvon galgá deavdit vurohallanfriijavuođalágas (1305/2002) dárkkuhuvvon eavttuid. Jorgaleaddji bargguin lea mearriduvvon sámedikki bargoortnega 36 §:s ja jorgaleaddji gelbbolašvuođagáibádusat leat sámedikkis addojuvvon ásahusas (1727/1995). Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV dahje V/II mielde 2518,95-2180,06. Bálkká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllulassi sihke […]

Sode- ja eanangoddeođastus sihke kulturbálvalusat ovdan sámeáššiid ráđđádallanbeivviin

Sámeáššiid ráđđádallanbeaivvit ordnejuvvojit fas 7.-8.11.2019 Helssegis. Jahkásaš ráđđádallanbeivviid ulbmilin lea čađamannat áigeguovdilis sámeáššiid ovttas ministeriija virgeolbmuiguin ja Sámedikki ovddasteddjiiguin. Vuosttas beaivve lea buot ministeriijaide oaivvilduvvon oktasaš oassi ráđđehusprográmma ja dain doaibmabijuid birra. Ráđđádallanbeivviid áigge ságastallojuvvo iešguđege suorggi vástideaddji virgeolbmuiguin áššiid birra, maid Sámediggi lea evttohan. Dán jagi fáttáide leat válljejuvvon kulturbálvalusat, sode- ja eanangoddeođastus ja […]

Oza mielde dahje evttot lahtu sámedikki nuoraidráđđái 2020-2021

Ohcat nuoraidráđđái movttegis ja aktiivvalaš sámenuoraid miehtá Suoma ovddidit sámenuoraid áššiid. Nuoraidráđi válljemis váldojuvvo vuhtii, ahte lahtut ovddastit nu viidát go vejolaš olles sámeguovllu ja maiddái sierra giellajoavkkuid. Sámegiela dáidu lea sávahahtti. Válljemis čuvvo maiddái sohkabeliid gaskasaš dásseárvu. Nuoraidráđi lahtut eai dárbbaš leat sámedikki lahtut. Nuoraidráđđái válljejuvvojit čieža lahtu sihke persovnnalaš várrelahtut. Lahtut galget leat […]

Ságastallandilálašvuohta Oulus 12.11. ja Roavvenjárggas 13.11.

Boađe ságastallat áigeguovdilis áššiin! Sámedikki stivrra lágidan ságastallandilálašvuođat joatkašuvvet Oulus ja Roavvenjárggas Oulu maŋ/dis 12.11. dmu 17-19, Bar & Café Keltainen Aitta, Aittatori 25, 90100 Oulu Roavvenjárga gas 13.11. dmu 18-20, Santa’s Hotel Santa Claus (-1. krs), Korkalonkatu 29, 96200 Rovaniemi Dilálašvuođa dárkkuhussan lea deaivvadit guovllu sámiiguin ja ságastallat áigeguovdilis áššiin. Bures boahtin! Fállat káfiid. […]

Ságadoalli Sanila-Aikio oassálastá Frozen 2 máilmmivuosttaseahkedii

Sámedikkiid ságadoallit Tiina Sanila-Aikio, Aili Keskitalo (NO) ja Per-Olof Nutti (SE) sihke Sámiráđi ságadoalli Åsa Larsson Blind oassálastet Frozen 2 -ealligova máilmmivuosttaseahkedii Los Angelesis  skábmamánu 7. beaivve 2019. ”Disney ealligovat leat stuorra dovdduid ealligovat. Lea gelddolaš oaidnit, man ollu sámekultuvra lea inspireren filbmadahkkiid ja mo dat oidno ealligovas”, muitala ságadoalli Sanila-Aikio iežas vuordagiin ovdal mátkki. […]