Entries by

Giellaleaika – äidinkielen oppikirjojen sanaristikoiden vastaukset on julkaistu

Saamelaiskäräjät on julkaissut toisen luokan pohjoissaamen äidinkielen syksy- ja kevätkirjan sanaristikoiden vastaukset Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalle. Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on […]

Saamelaisparlamentaarikot kokoontuivat keskustelemaan vihreän siirtymän vaikutuksista saamelaiselinkeinoihin

Seitsemäs saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Ruotsin Arvidsjaurissa 30. – 31.5.2023. Konferenssiin osallistui saamelaisparlamentaarikkoja Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Tämän vuoden teemoina olivat vihreä siirtymä ja ruokaomavaraisuus. Konferenssissa kuultiin mm. asiantuntijaluentoja tuulivoiman, metsäteollisuuden […]

WHO hyväksyi julkilausuman alkuperäiskansojen terveydestä – Saamelaiskäräjät osallistui julkilausuman valmisteluun

Maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi julkilausuman alkuperäiskansojen terveydestä 76. yleiskokouksessaan Genevessä 30.5.2023. Julkilausuma on WHO:ssa ensimmäinen julkilausuma, joka on hyväksytty alkuperäiskansojen osalta. Saamelaiskäräjät osallistui julkilausuman valmisteluun. Hyväksytyn julkilausuman pohjalta valmistellaan Globaali […]

Saamelaiskäräjät esittää sosiaaliturvaa käsittelevän työryhmän asettamista

Saamelaiskäräjät antoi lausunnon sosiaaliturvauudistuksesta. Saamelaiskäräjät lausui perinteisten elinkeinojen harjoittamisen turvaamisesta, saamelaisten kielellisten oikeuksien varmistamisesta, saamelaislasten, -nuorten ja -perheiden aseman vahvistamisesta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.  Saamelaiskäräjät esittää, että sosiaaliturvakomitean työn tueksi asetetaan […]

Viranomaiset kokoontuvat keskustelemaan saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista sote-palveluista

Saamelaiskäräjät, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lapin hyvinvointialue järjestävät 24.5.2023 etäyhteyksin pyöreän pöydän keskustelun eri toimijoille. Keskustelun tavoitteena on luoda kokonaiskuva saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tilanteesta sote-uudistuksen jälkeen. Saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia […]

Saamelaiskäräjät järjestää kyselyn Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämisestä

Saamelaiskäräjät järjestää webropol-kyselyn liittyen Saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämiseen. Lapsille ja nuorille on oma kyselylomakkeensa. Muille viiteryhmille, kuten rehtoreille, opettajille ja huoltajille kysely on laajempi. Saamelaisnuorten taidetapahtuma on perinteikäs tapahtuma, jossa on […]