Entries by

Saamelaiskäräjälakiesitystä koskevissa 9 §:n mukaisissa neuvotteluissa neuvottelutulos

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö neuvottelivat saamelaiskäräjälakia koskevasta esitysluonnoksesta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti tänään 1. joulukuuta 2023. Saamelaiskäräjälakiesitystä koskevat neuvottelut oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien kesken on pidetty hyvässä hengessä. Neuvottelutulos on valmis etenemään […]

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson puheenvuoro Saamelaisten parlamentaarisen työn 50-vuotisjuhlassa Inarissa 28.11.2023

Arvoisat saamelaisvaltuuskunnan puheenjohtajat, Saamelaiskäräjien puheenjohtajat sekä kolttien luottamusmies. Arvoisat saamelaisparlamentaarikot sekä saamelaisyhteiskunnan edustajat. Arvoisa oikeusministeri sekä valtioneuvoston jäsenet. Arvoisat europarlamentaarikot. Arvoisat Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston sekä saamelaiskäräjien edustajat. Arvoisa EMRIP:n puheenjohtaja, […]

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistavat saamelaisasioita koskevaa yhteistyötä

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) allekirjoittavat keskiviikkona 29.11.2023 yhteistyösopimuksen Suomen saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Inarissa järjestettävässä tapaamisessa aloitetaan käytännön toimien yhteinen valmistelu. Allekirjoitustilaisuuden suoraa lähetystä voi seurata […]

Saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlan ohjelma on julkaistu 

Saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlaa vietetään Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa tiistaina 28. marraskuuta 2023 klo 11 alkaen. Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan juhlaa suoran lähetyksen kautta.  Juhlaan on kutsuttu saamelaisvaltuuskunnan sekä Saamelaiskäräjien jäsenet eri […]

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa toukokuussa 2024 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään Inarissa, Sajoksessa toukokuussa 2024. Saamelaiskäräjät järjestää vuoden 2024 saamelaisnuorten taidetapahtuman Inarissa, saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa toukokuussa 2024. Saamelaisnuorten taidetapahtumassa on neljä teemaa: esittävinä taiteenlajeina ovat tanssi sekä saamelaiset perinteiset […]

Saamelaisvaltuuskunnan asettamisesta tänään 50 vuotta 

Saamelaisten parlamentaarinen työ Suomessa täyttää tänään 50 vuotta. Saamelaiskäräjiä edeltävä saamelaisvaltuuskunta perustettiin valtioneuvoston asetuksella 9. marraskuuta 1973. Juhlaa vietetään Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa 28. marraskuuta 2023.  Saamelaisvaltuuskunnan tehtävänä oli valvoa saamelaisten […]