Entries by

Sämitige tievâsčuákkim já vaaljâpaje lekkâmtilálâšvuotâ sirdâšuveh maajeeb äigimuudon

Sämitige cuáŋuimáánu tievâsčuákkim já vaaljâpaje 2020-2023 lekkâmtilálâšvuotâ sirdâšuveh koronavirustile keežild maajeeb äigimuudon, mii meriduvvoo maŋeláá. Sämitige stivrâ kieđâvušâi čuákkimistis njuhčâmáánu 19. peeivi Sämitige varriidâttâm koronavirustilán (COVID-19) já meridij tärhibijn tooimâin. […]

Sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ luuhâmive 2020-2021 almottâttâmäigi juátkoo

Almottâttâmäigi sämikielâi káidusmáttááttâshaavâ máttááttâsân luuhâmihán 2020-2021 juátkoo 29.3.2020 räi. Sämikielâi káidusmáttááttâshaahâ fáálá anarâš, nuorttâlâš- já tavesämikielâ vuáđumáttááttâs já luvâttâhškovlim tievâsmittee máttááttâs kyehti okkotijme. Máttááttâs lii uáivildum sämiuáppeid, kiäh ääsih sämmilij […]

Sämitige varriidâttâm koronavirustilán

Taan siijđon peividuvvoo Sämitiigán kyeskee tiätu koronavirustiileest.   5.5. Spiekâstâhtiilij kiärgusvuotâjuávkku čokkân 12.5.2020.   17.4. Sämitige stivrâ čokkân káidusohtâvuođâiguin Sämikulttuurkuávdáš Sajos lii lamaš kiddâ njuhčâmáánu 16. peeivi rääjist. Stivrâ meridij […]

Eennâm- já meccituáluministeriö seelvâtškuát spiekâstâhlâš muotâtile vaikuttâsâid puásuituálun

Eennâm- já meccituáluministeriö lii adelâm 5.3.2020 miärádâs Palgâsij ovtâstus alguu vuáđuld selvâttiđ vaahâg, mii lii kuáhtám puásuituálu. Miärádâs mield Luánduriggodâhkuávdáš ráhtá puásuivaahâglaavâst uáivildum čielgiittâs muotâtiileest laavâst uáivildum máhđulijn vahâgijn sehe […]

2.3. Suomâ Sämitige vuáđudempeivi (1996)

Sämitigge lii ive 1996 aalgâst jieijâs lavváin vuáđudum sämmilij jiešhaldâšemorgaan, mii oovdâst sämmilijd pargoidis kullee aašijn nuuvt aalmuglávt ko aalmugijkoskâsávt-uv. Sämitigge vuáđudui ive 1995 uđâsmittum vuáđulaavâ vuáđuld. Ovdil Sämitige iivijn […]

Sämitigge tiäddut pyereestvaijeem já vuoigâdvuođâid valjâpaajeest 2020–2023

Vástuppeeivi ornášum Sämitigge tiäddut nelji njunošteema moh lohtâseh sämmilâšsiärváduvâi pyereestvajemân já sämmilij algâaalmugvuoigâdvuođáid.   Tiäddučuágástâhhân valjâpajan 2020–2023 pajedii sämmilâškulttuurlaavâ valmâštâllâm, sämisopâmuš ratifisisten, sämmilij pyereestvaijeempalvâlusâi ovdedem sämmilij päikkikuávlust sehe sämmilâšsiärváduvâi kielâ- […]