Entries by

Mii muʹst âlgg tieʹtted vaʹrrjõõttmõõžžâst – Staanvuõtt-tuâjjpääʹjj Säʹmmlai dommvuuʹdest – vuuʹd aazzjid

Vuõinnlõõttâmpooddâst ǩiõttʼtõõlât nuʹt odinak oummu ǥu õhttsažkååʹdd vaʹrrjõõttmõõžž. Miârktõssân lij čiõlǥeed, måkam jiijjâsnallšemvuõđ da lokku välddmõõžž õhttne vaʹrrjõõttmõʹšše Lappi vuuʹdest takainalla da sääʹmvuuʹdest jeäʹrben. Vuõinnlõõttmõõžžâst ämmat-tuâjjla mainste vaʹrrjõõttmõõžžâst da jeäʹlet […]

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj väʹlljkåʹddkuullmõõžž jåttje – õhttsažtoiʹmmjem- da saǥstõõllâmõõlǥtõõzz õõudummuš ij miârkkšõõv veto-vuõiggâdvuõđ

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzz kuõskki väʹlljkåʹddkuullmõõžž jåttje tän neäʹttlest. Sääʹmteʹǧǧ kaaggi ceälkkmõõžžines, što halltõõzz eʹtǩǩõs âânče seʹst määŋgaid miârkteei konkreettlaž pueʹrõõzzid säʹmmlai vuõiggâdvuõđlaž sâjja. Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar jõnn jäänmõõzz jiõnin 15-3-1 priimmâm lääʹǩǩeʹtǩǩõs […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veeʹrj

Tuâjj äälǥči 1.3.2023. Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr reâuggjååʹđteeʹjen, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹdde puʹhttjen da piisren. Škooultõspiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg uåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab da poott 28.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ äigg õlmstâʹtted škooultõspiisar veeʹrj ooccâmnalla veʹrǧǧsâjjsažvuõđ ääiʹj. Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 7.12.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg da juätkkai vueiʹtlvânji 31.12.2022 räjja. Tuâjjkõskkvuõđ peešttõʹsse vaaikat Vuõiggâdvuõttministeria tuʹmmstõk Sääʹmteʹǧǧvaali vääras miõttum mieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžžâst. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Koontârpiisar […]