Entries by

Sámediggi sávvá buori Sápmi Pride!

Sápmi Pride ávvudit dán jagi Heahtás 11.–13.8. Sámedikki ovddasta dáhpáhusas nuoraidráđi ságadoalli Anni-Sofia Niittyvuopio. Ráidu vuolgá Heahtá skuvlla luhtte lávvordaga dmu 12. Sápmi Pride ordnejuvvo jahkásaččat iešguđet guovlluin Sámis. Aitosaš […]