Entries by

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz 2023

Eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz liâ vuõǯǯum valmmšen. Ääiʹjben alggeeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj leʹjje iʹlmmtam kaggâm. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji kuuitâǥ såbbreʹstes 17.3.2023 raʹvvjed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv muʹtted čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajid nuʹt, […]