Entries by

Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõs aaʹlji

Sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlid škooulteei Ketterä õllškooulhaʹŋǩǩõs aaʹlji Aanrest jäʹrjstum ǩiõllmäättaivuiʹm mââibaarǥ 13.8. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij vuäǯǯad jåʹttlâtttum ääiʹjest ođđ aaunâsuʹčteeʹlid di sääʹmǩiõli da jeeʹres mättaunnsi mättʼtummša. Sääʹmǩiõllsai uʹčteeʹli väillmõš kuâskk puk koumm sääʹmǩiõl da obb Lääʹddjânnam.   Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjjest 2017 tuejjeem vuõss-seʹlvvtõõzz mieʹldd sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij samai jõnn väillvuõtt. Tâʹvvsääʹmǩiõllsa klassuʹčteeʹl da aaunâsuʹčteeʹl lie valmštõõvvâm jeänmõsân, leša […]

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan – võl ǩiõrggân iʹlmmtõõttâd mättʼtõʹsse

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan. Lookkâmeeʹjj 2018–2019 õhttsiʹžže nuʹt 50 mättʼtõõttjed liâ vuäǯǯam haʹŋǩǩõõzz ouggʹlestmättʼtõõzz. Lookkâmekka 2019–2020  liâ iʹlmmtum pâʹjjel 60 mättʼtõõtti. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõʹsse puuđi täʹlvvmannust da iʹlmmtõõttmõõžž puõʹtte jeänaš digitaalʼlaž lomaaʹǩǩin. Haʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij vuâđđmättʼtõs da lookkjiškooultõõzz tiuddeei sääʹmiǩiõli mättʼtõs 2 čiâss  neäʹttlest/mättʼtõsneäʹttlest. Lookkâmeeʹjj 2019–2020 haʹŋǩǩõs pilotâstt sääʹmǩiõli mättʼtõõzz ouddškooul mättʼtõõzzâst še.  […]