Entries by Sámediggi

Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlenfidnu álggahuvvui

Sámegielat ávnnasoahpaheaddjiid skuvlenfidnu, Ketterä allaskuvla álggahuvvui giellaoahpuiguin Anáris maŋŋebárgga 13.8. Fidnu mihttomearrin lea skuvlet jođánit ođđa ávnnasoahpaheaddjiid sihke sámegielaid ja eará oahppoávdnasiid oahpahussii. Oahpaheaddjit lea buot golmma sámegielas ja olles riikkas uhcán. Sámediggi barggai 2017 ovdačielggadusa, man dieđu mielde sámegielat oahpaheaddjit eai leat doarvái. Davvisámegielat luohkáoahpaheaddjit ja davvisámegielat ávnnasoahpaheaddjit leat válmmaštuvvan eanemus, muhto maid sidjiide […]

Sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu ohppiidlohku lassána – ain geargá almmuhit oahpahussii

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafitnu ohppiid- ja studeanttaidlohku lassána. Lohkanjagi 2018–2019 fidnu gáiddusoahpahusa leat ožžon oktiibuot sullii 50 oahppi. Lohkanjahkái 2019–2020 oahppit ja studeanttat leat almmuhuvvon badjelaš 60. Almmuhanáigi čuovvovaš lohkanjagi oahpahussii nogai guovvamánus ja almmuheamit dahkkojedje eanaš elektrovnnalaš skoviin. Fitnu oahpahus lea vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegiela oahpahus 2 vd/oahpahusjoavku. Lohkanjagi 2019–2020 fidnu pilotere sámegielaid oahpahusa […]