Entries by

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII IÄLÁTTÂSČÄLLEE pargo

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII IÄLÁTTÂSČÄLLEE pargo. Čällee pargon lii ei. valmâštâllâđ sämmilij iäláttâssáid já sämikuávlu eennâmkevttimân lohtâseijee aašijd oosijn, moh kuleh suu toimâsuárgán, sehe toimâđ iäláttâs- já vuoigâdvuotâlävdikode oovdânpyehten. Pargo álgá sopâmuš mield já pištá aainâs 31.12.2018 räi. Ruttâdem visásmittem maŋa pargo juátkoo ive 2019. Viggeh finniđ tooimâst fastâ virge ive 2019 ääigi. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâš […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál meriáigásii oovdânpyehtee tooimâ

Sämitigge almoot uuccâmnáál MERIÁIGÁSII OOVDÂNPYEHTEE TOOIMÂ Oovdânpyehtee váldupargon lii toimâđ sosiaal- já tiervâsvuođâlävdikode oovdânpyehten já čällen. Pargo álgá 2.4.2018 já nohá 28.7.2018. Pargee toimâsaje lii čäällimkode váldutoimâsaajeest sämikulttuurkuávdáš Sajosist, Anarist. Siäđusvuáđuslâžžân tohálâšvuođâvátámâššân lii virge vaattâm škovlim já lasseen váttoo sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Tooimâ miänástuvvee hoittám išedeh hiäivulâš ollâškovlâtuđhos, šiev sämmilii sosiaal- ja tiervâsvuođâsyergi tubdâm. […]

Ruanda kuvijguin, sanijguin já nuotâiguin

Säämi párnáikulttuurkuávdáš Mánnu finnee njuhčâmáánust kyessin UNICEF Šiev táátu tuálvoo já taaiđâr Eija Ahvo. UNICEF lii OA párnáiservi, mii tuáimá pirrâ maailm tagarij párnái pyerrin, kiäh láá hiäjumus tiileest. UNICEF huolât, ete párnáá vuoigâdvuođah tiervâsvuotân, škovliittâsân já suoijâlmân olášuveh. Musikkár, čaittâleijee Eija Ahvo lii toimâm 31 ihheed Suomâ Unicef Šiev táátu tuálvon. Kieddimäđhistis Ruandast sun […]

Israel Suomâ ambassador kollij Anarist

Israel Suomâ ambassador Dov Segev-Steinberg kollij Sämitiggeest tuorâstuv 8.3.2018. Saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio teeivâi ambassador Sajosist. Lasetiäđuid addel Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Säminuorâi taaiđâtábáhtus cuáŋuimáánust Anarist – tubetteijee Mansikkka tuámárin

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan ive 12.4. Anarist. Ive 2018 taaiđâtábáhtus teeman lii ”jieijâs jienâ” já tábáhtus fáádáh láá muusik já tubettem teikkâ YouTubevideoi kuvvim. -Muusik lii meiddei riijkâtääsist fáddán taam ive já ko teeman lii jieijâs jienâ, heivee tubettem meiddei uáli pyereest mijjân, muštâl Säminuorâi taaiđâtábáhtus pyevtitteijee, Aleksi Ahlakorpi. Tubettem-kišto tuámárin lii Mansikkka (Maiju Voutilainen), […]

Savâstâllâmtilálâšvuotâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid 26.2.2018

TIÄĐÁTTÂS  15.2.2018   Savâstâllâmtilálâšvuotâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid 26.2.2018 Sämitige stivrâ uárnee čuákkimis ohtâvuođâst savâstâllâmtilálâšvuođâ uáivikaavpugkuávlu sämmiláid Helsigist hooteel Scandic Simonkenttäst vuossaargâ 26.2.2018 tme 18-20. Sämitige čuákkim 18.12.2017 nanodem toimâvuávám-budjet 2018 mield stiivrâ čuákkimeh uárnejuvvojeh máhđulâšvuođâi mield Ucjuuvâst, Vuáčust, Helsigist, Iänuduv Käresavonist já Anarist. Čuákkimij ohtâvuođâst uárnejuvvoo päikkikoddeest savâstâllâmtilálâšvuotâ, mast stivrâ tiäivá kuávlu sämmilijguin, muštâl uánihávt stivrâpaje […]