Entries by

Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ luuhâmihán 2019-2020

Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten Akatemia) ohtsâšhaahâ Dihtosis lii škovlim uđđâ škovlâkuosijd mieldi tooimân. Ohtsis 14, puáris já uđđâ, škovlâkyessid joteh tiilámij mield Suomâ škoovlâin. Luuhâmive 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá čuosâttum paješkovláid já puáhtá tiiláđ ááigán 17.9.2019-31.5.2020. Sämifáádái miäldásijd škovlâkolliistâlmijd puáhtá tiiláđ uáivikaavpugkuávlun, Tuurkun, Tamperen, Jyväskylän, Oulun, Ruávinjaargân sehe toi aldakuávlun. Kolliistâllâm pištem miärášuvá oppâlájádâs […]

Dihtosis-haahâ viggá lasettiđ nuorâi tiäđuid sämmilijn

Euroop raasism já soováášmettumvuođâ vuástásâš komissio ECRI (European Commission against Racism) lii adelâm Suomân oppeet avžuuttâsâid raasism já soováášmettumvuođâ vuástásii paargon. Vorâs raportist komissio puovtij oovdân huolâs eereeb iärásij sämikulttuur uccáá tubdâmist Suomâst. (Yle 12.9.) Raportist mainâšuvvoo meid, ete škoovlâin já válduaalmug juávhust kolgâččij lasettiđ tiäđuid sämmilijn sierâlágán kampanjaiguin. Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia (Nuorten […]

Vyelgi tun-uv mieldi škovlâkyessin

Luuhâmpaje 2019-2020 škovlâkolliistâlmeh láá vyelgimin joton čohčâmáánu 17. peeivi. Eidu álgám luuhâmpaje loopâ räi lii ulmen olášuttiđ ohtsis 80 kolliistâlmid pirrâ Suomâ. Kolliistâlmin eelih 18-ihheed tiävdám säminuorah. Oulu kuávlust kyessin toimâm Teija Kaartokallio muštâl, ete kolliistâlmeh máttááttii meid suu. ”Lii lamaš  suotâs peessâđ feeriđ tom, ko luokkaast uáppeeh tuođâi kuldâleh já láá perustum sämifáádáin, maid […]

Adde macâttâs Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019!

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst lii tääl moonnâm mánuppaje. Nuurrâp macâttâs tábáhtusâst Webropolist koskoho 22.5. tme 12.00 räi. Tábáhtus uárnejeijeeh väldih mielâstis vuástá macâttâs tábáhtusâst – mii lâi pyereest, maid puávtáččij porgâđ puáttee keerdi pyerebeht? Tij pyehtivetteđ čäälliđ macâttâs jieijâd sanijguin já adeliđ meid aaibâs konkreetlijd ovdâmeerhâid ovdâmerkkân pargopáájáin, maid tuáivuvetteđ taaiđâtábáhtusân puáttee ivvijd. Macâttâsluámáttâh lii tääbbin: https://link.webropolsurveys.com/S/085FA4F661795DB9

Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân

Vuáččulij nuorâi teatterjuávkku Čearpmahat vuálgá ovdâstiđ säminuorâid väldikodálii Teatris-tábáhtusân Jyväskylän vyesimáánust. Juávhust láá ohtsis nelji nuorâ já ton stivrejeijen tuáimá Mathis Ole Vars. Tuámáreh rámmojii juávhu oovdânpyehtim eromâšávt ton čielgâ ubâlâšvuođâst. Aanaar Sajosist koskoho já tuorâstuv 10.-11.4. uárnejum Säminuorâi taaiđâtábáhtus lâi miänástus. – Tábáhtusân iä lah kuássin uásálistám nuuvt stuorrâ juávkku säminuorâid ko tääl, muštâl […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtus álgá

Tääl tot viijmâg álgá –  Säminuorâi taaiđâtábáhtus vuálgá joton koskoho 10.4. lekkâmjuhlijn! Saijoos auditoriost mij kuullâp muusikoovdânpyehtimijd puoh kuulmâ Suomâ sämikielân tme 18.00 rääjist. Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4. auditoriost lyeve oolâ puátih säminuorah jieijâs sämikielâlij oovdânpyehtimijguin. Tuorâstuv Saijoos uuvsah lekkâseh tme 8.00, kuás lekkâseh meid almottâttâmsaje sehe pargopáájáh aulast já Soljust. Pargopáájái lasseen tábáhtusâst puáhtá […]

Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso já Heli Huovinen taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostui

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, filmâtäsni/čaittâleijee Anni Kristiina Juuso já čaittâleijee/sämikielâlii párnái TV Unna Junná pyevtitteijee Heli Huovinen tuáimih 10.-11.4. Aanaar Sajosist ornimnáál Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin. Uárnejeijeeh ilodeh tobdos elleekove- já tv-taasnij mieldi puátimist. – Jieijâs kulttuur ovdâsteijee tobdos ulmui oinum jieijâs tábáhtusâst lii šiev äšši. Puáhtá tuše kuvâttâllâđ, ete maggaar tobdo lii oovdânpyehtiđ jieijâs teatter pirrâ […]

Kyehtnubáloh teatterčaitâlmid Säminuorâi taaiđâtábáhtusân!

Säminuorâi taaiđâtábáhtus almottâttâm nuuvâi 15.3., já mieldi almottâttii ennuv čaitâlmeh! Tábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4., uáinip 12 sämikielâlii čaaitâlm, main čaittâleh ohtsis paijeel čyeti pärnid já nuorâd. Taaiđâtábáhtus uárnejeijeeh ilodeh movtigis uásálistmist tábáhtusân! Lasetiäđuid tábáhtusâst já ton äigitaavluin almostittep majemustáá vástuppeeivi 29.3. Tääl lii kuittâg jo vises, ete tuorâstuv 11.4. ohjelm álgá ovdebáá tiäđust spiekâstmáin jo […]

Säminuorâi taaiđâtábáhtusân almottâttâm aalgij

Almottâttâm Säminuorâi taaiđâtábáhtusân lii álgám, já tot tábáhtuvá neetist, Webropolist. Almottâttâm lii áávus 1.-15.3 Puohah, kiäh uásálisteh tábáhtusân, kalgeh tevdiđ almolii almottâttâmluámáttuv – meiddei sij, kiäh iä uásálist teatter- teikkâ muštâlemkištoid.   Kyehtipiäivásâš taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo taan kiiđâ Anarist Sämikulttuurkuávdáš Saijoosist 10.-11.4 Tábáhtus riijkâvijđosâš teeman lii teatter já sämiteeman Mainâstem maaŋgah häämih. Tábáhtus lekkâmtilálâšvuotâ lii koskoho […]

Sämitigge almoot uuccâmnáál TOIMÂTTÂHČÄLLEE TOOIMÂ

Sämitigge almoot uuccâmnáál TOIMÂTTÂHČÄLLEE TOOIMÂ Pargo álgá sopâmuš mield já pištá 31.12.2018 räi. Toimâttâhčällee pargoid kulá ei. hoittáđ almos toimâttuv iššeen máksujotoluv (Heeros), vyebdimrekigistem sehe eres išedeijee ekonomiahaldâttuv já almos toimâttâhčällee pargoid. Toimâttâhčällee tuáimá táárbu mield haldâttâhčällee sajasâžžân sehe hoittáá eres pargoid, maid haldâttâhhovdâ sunjin sierâ meerrid. Toimâttâhčällee toimâsaje lii Anarist Sajosist. Siäđusvuáđustâslâš tohálâšvuotâvátámâššân lii […]