Atte máhcahaga

Atte máhcahaga Sámedikki fierbmebálvalusa doaimma birra skoviin, mii lea vulobealde.

Sámediggái sáhtát addit almmolaš máhcahaga dahje sáddet gažaldagaid šleađgapoastačujuhussii tiedotus(at)samediggi.fi.

Jos almmuhat feaillas dahje problemas, muital maiddái mainna rusttegiin (omd. dihtor, tableahtta, telefon) ja neahttalohkkiin geavahat siidduid sihke man siiddus problema boahtá ovdan.

Sáhtát maiddái addit máhcahaga oahppamateriálain skoviin. Váldit mielas vuostá máhcahaga, vai bastit ovddidit oahppamateriálaid sisdoalu, divvut vejolaš feaillaid ja buvttadit dakkár materiálaid, maid sámeoahpahusas dárbbaša.

3 + 1 = ?

Mii vástidat mielas máhcahagaide. Atte iežat šleađgapoastačujuhusa dahje telefonnummira, vai mii sáhttit vástidit Dutnje. Oktavuođadieđut geavahuvvojit dušše máhcahahkii vástideapmái.

Giitu máhcahagas!