Saamelaiskäräjien toimintaohjeet koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu Saamelaiskäräjien koronavirustilanteen aikaisia toimintaohjeita. Henkilöstöä koskevia lisäohjeita päivitetään henkilöstön sisäiselle viestintäkanavalle.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisohjeita. Haluamme toimenpiteillämme ehkäistä koronaviruksen leviämistä sekä turvata luottamushenkilöiden ja henkilöstön terveyden.

Saamelaiskäräjillä on laadittu ohjeet lähi- ja etätyöskentelyä sekä virkamatkustamista varten. Sajoksen toimintaa varten on omat ohjeet.

 • Saamelaiskäräjät aloittaa osittaisen työhön paluun 7.3.2022 toimistoittain. Toimistoittain tapahtuvaa lähityöskentelyä jatketaan maaliskuun ajan.

Saamelaiskäräjät suosittaa kasvomaskin käyttöä henkilöille, jotka ovat edeltävän 14 vuorokauden aikana vierailleet kohtuullisen riskin alueella. Korkean riskin alueelle suuntautuneen matkan jälkeen suositellaan kahden viikon etätyöskentelyä.

Saamelaiskäräjien järjestämissä tilaisuuksissa sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronaviruksen ehkäisemiseksi. Osallistujille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös etäosallistumismahdollisuus.  Sajoksessa osallistujille on saatavilla kertakäyttöisiä suojamaskeja, suojakäsineitä sekä käsidesiä.

 • Saamelaiskäräjien toimitiloihin ei päästetä toistaiseksi ulkopuolisia henkilöitä.
 • Saamelaiskäräjät ottaa vastaan vieraita Sajoksen yleisissä tiloissa (10.9.2021)

Saamelaiskäräjillä on laadittu ohjeet virkamatkustamista varten. Saamelaiskäräjät seuraa matkustamisen suhteen valtioneuvoston ohjeita. Ulkoministeriön matkustusohjeet löytyvät ministeriön verkkosivuilta.

 • Matkasuunnitelmaan ja matkamääräyksen pyytämiseen tulee sisältyä arvio matkan turvallisesta toteuttamisesta (työturvallisuuslain mukainen riskinarvio).
 • Saamelaiskäräjien toimipisteisiin on varattu kasvomaskeja, joita matkustaja voi noutaa ennen virkamatkaansa kullekin virkamatkalle tarvittavan kohtuullisen määrän.

Sajoksen toimijoiden tulee ilmoittaa välittömästi koronaan liittyvistä tartuntatapauksista Saamelaiskäräjien hallintopäällikölle, joka toimii Sajoksen turvallisuuspäällikkönä. Hallintopäällikön tulee Senaatin ohjeistuksen mukaan ilmoittaa tartuntatapauksista edelleen kohteen kiinteistöpäällikölle.

Työntekijöiden tulee vielä huomioida taukojen porrastus. Kahvitauot porrastetaan seuraavasti:

 • 2. kerroksessa työskentelevien kahvitauot ovat klo 9.00 ja 13.45
 • 3. kerroksessa työskentelevien kahvitauot ovat klo 9.45 ja 14.30

Sajoksen taukotilassa on mahdollisuus säilyttää ja lämmittää omia lounaseväitä. Ennen ruoan laittamista tai lämmittämistä tulee pestä kädet. Jokainen huolehtii omalta osaltaan jokaisen käyttökerran jälkeen taukotilan pintojen puhtaudesta ja käyttämiensä välineiden puhdistamisesta. Taukotilassa on käytettävissä pintadesinfektioainetta tasojen puhdistamiseen. Ruokataukoja porrastetaan seuraavasti:

 • 2. kerroksessa työskentelevien ruokatauko on 12.00–13.00
 • 3. kerroksessa työskentelevien ruokatauko on 10.45–11.45

Saamelaiskäräjät noudattaa Sajoksen ravintolatoiminnassa ravintolatoimintaan annettuja suosituksia ja ohjeita.

Ravintolassa

 • kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka
 • asiakkailla on oltava pestä kädet, ja tilat ja pinnat on pidetään puhtaina
 • ravintolassa on varattu asiakkaille mahdollisuus etäisyyden pitämiseen

Ravintolan suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on asiakkaiden nähtävillä.

Sajoksen koronaturvallisuussuunnitelma 8.3.2021

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Sähköinen oirearviointi

 • Työpaikalle ei saa tulla hengitystieoireisena, edes lieviä hengitystieoireita ei saa olla.
 • Hengitystieoireista tulee ilmoittaa välittömästi esimiehelle ja siirtyä etätyöskentelyyn.
 • Koronatestiin hakeutumisen osalta noudatetaan oman terveyskeskuksen antamia ohjeita. Annetuista ohjeista ja mahdollisen koronatestin tuloksesta tiedotetaan esimiehelle. Esimies tiedottaa tarvittaessa hallintopäällikölle.

Jos työntekijällä on koronavirus, hänet määrätään lääkärin toimesta karanteeniin. Lähikontaktissa olleet työntekijät työskentelevät kaksi viikkoa etätyössä ennen kuin voivat palata takaisin työpaikalle lähityöhön.

Pesemällä kädet oikein ja riittävän usein vältetään parhaiten sairastuminen. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Käsiä tulee pestä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.

Kädet tulisi pestä aina kun:

 • Tulee työpaikalle
 • Ennen ruokailua
 • Ennen ja jälkeen tupakoinnin
 • WC-käynnin jälkeen
 • Niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

Mikäli käsien pesemiseen ei ole mahdollisuutta, tulee käyttää riittävä määrä käsidesiä. Käsidesejä on sijoitettu toimitiloihin helposti saataville.

Jokaisella työntekijällä on mahdollista  pitää turvaetäisyyttä niin halutessaan. Myös yhteisissä tiloissa, esim. aulassa, taukotiloissa, käytävillä ja hississä liikkuessa huolehditaan mahdollisuudesta pitää riittävää etäisyyttä.

Maskisuositus

Saamelaiskäräjät noudattaa kasvomaskien ja turvaetäisyyksien osalta THL:n, Lapin sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien antamia ohjeita. Lapin sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti Sajoksen sisätiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä, jos turvaväliä ei voida pitää.

Henkilöstö voi halutessaan käyttää kasvomaskia työaikana ja pitää turvaetäisyyttä

Työterveyslaitoksen verkkosivut

THL:n verkkosivut

Saamelaiskäräjät suosittaa jokaista työntekijää ottamaan työpuhelimessaan käyttöön Koronavilkku-sovelluksen. Ohjeistus sovelluksen lataamiseksi löytyy  www.koronavilkku.fi/

Lapin läänin ajantasainen koronatilanne löytyy sivulta https://koronaturvallinenlappi.fi/. Sivut on julkaistu myös pohjoissaameksi. Sivuston aineistopankin kautta on ladattavissa yleisohjeistuksen materiaaleja myös inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Saamelaiskäräjien hallitus on asettanut erillisen poikkeusolojen valmiusryhmän, jonka tehtävänä on antaa tarvittaessa täydentäviä ja muita ohjeita tilanteeseen. Valmiusryhmää johtaa puheenjohtaja ja esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Valmiusryhmän muita jäseniä ovat I ja II varapuheenjohtaja sekä lakimiessihteeri.

Koronavirusohjeistukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info(at)samediggi.fi

Ilmoitukset Sajoksen toimijoiden koronaan liittyvistä tartuntatapauksista Saamelaiskäräjien hallintopäällikölle osoitteeseen pia.ruotsala(at)samediggi.fi tai puhelimitse 010 839 3106 / 040 726 2688

Valtakunnallisessa puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käytössä. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelussa ei saa neuvontaa lakiasioissa tai terveyteen liittyvissä asioissa kuten akuuteissa oireissa.