Saamelaiskäräjien toimintaohjeet koronavirustilanteessa

Tälle sivulle on koottu Saamelaiskäräjien koronavirustilanteen aikaisia toimintaohjeita. Henkilöstöä koskevia lisäohjeita päivitetään henkilöstön sisäiselle viestintäkanavalle.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisohjeita. Haluamme toimenpiteillämme ehkäistä koronaviruksen leviämistä sekä turvata luottamushenkilöiden ja henkilöstön terveyden.

Saamelaiskäräjillä on laadittu ohjeet lähi- ja etätyöskentelyä sekä virkamatkustamista varten. Sajoksen toimintaa varten on omat ohjeet. Niille työntekijöille, joilla etätyöskentely ei ole mahdollista, on työpaikalla järjestetty olosuhteet sellaiseksi, että riski altistumiselle on minimoitu (mm. koronaturvalliset työskentelyohjeet, suojavarusteet, tehostettu siivous, hygieniaohjeet, pisaratartuntoja estävien suojaseinien käyttäminen, taukotilojen porrastettu käyttö, työntekijöiden ohjeistaminen korona-altistumisten välttämiseksi ja ohjeiden antaminen tilanteisiin, joissa altistumista tai sairastumista epäillään).

 • Saamelaiskäräjien henkilöstö on siirtynyt etätyöhön.
 • Virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä muuta kuin välttämättömistä syistä. Kokouksiin osallistutaan etäyhteyksin.

Saamelaiskäräjät suosittaa, että sellaisille alueille suuntautuvien virkamatkojen jälkeen, joissa koronatapausten ilmaantuvuus on suurempi kuin saamelaisalueella, vältetään kahden viikon ajan fyysisiä kontakteja Saamelaiskäräjien henkilöstöön ja luottamushenkilöihin. Epäselvissä tapauksissa pyydetään ohjeistusta hallintopäälliköltä.

Kaikissa Saamelaiskäräjien järjestämissä tilaisuuksissa sovelletaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronaviruksen ehkäisemiseksi. Lisäksi ennen tilaisuutta tai tapahtumaa laaditaan erillinen koronaturvallinen toteuttamissuunnitelma. Sajoksessa osallistujille on saatavilla kertakäyttöisiä suojamaskeja, suojakäsineitä sekä käsidesiä.

 • Saamelaiskäräjät ei järjestä yleisiä tilaisuuksia, ellei se ole aivan välttämätöntä. Tilaisuuksien järjestäminen siirretään myöhempään ajankohtaan (12.10.2020).
 • Sellaisia tapahtumia ja tilaisuuksia varten, joissa Saamelaiskäräjät on järjestäjänä, laaditaan erillinen koronaturvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan hallintopäällikölle ja tarvittaessa viedään valmiusryhmän hyväksyttäväksi.
 • Yli 70-vuotiaiden turvallisuuden varmistamiseksi Saamelaiskäräjien toiminnassa pyritään suunnittelun kautta välttämään lähikontakteja ja järjestämään tapahtumia, joissa lähikontaktit voidaan minimoida (24.6.2020).
 • Saamelaiskäräjien toimitiloihin ei päästetä ulkopuolisia henkilöitä.
 • Saamelaiskäräjät ei ota vastaan vierailijoita toistaiseksi (12.10.2020).
 • Sajoksen opastettuja kierroksia ei toteuteta toistaiseksi (12.10.2020).

Saamelaiskäräjät seuraa matkustamisen suhteen valtioneuvoston ohjeita. Ulkoministeriön matkustusohjeet löytyvät ministeriön verkkosivuilta

 • Saamelaiskäräjien valmiusryhmä on päättänyt 12.10.2020, että virkamatkoja ei toistaiseksi tehdä muuta kuin välttämättömistä syistä. Kokouksiin osallistutaan etäyhteyksin.
 • Matkasuunnitelmaan ja matkamääräyksen pyytämiseen tulee sisältyä arvio matkan turvallisesta toteuttamisesta.
 • Saamelaiskäräjien toimipisteisiin on varattu kasvomaskeja, joita matkustaja voi noutaa ennen virkamatkaansa kullekin virkamatkalle tarvittavan kohtuullisen määrän.

Sajoksen koronaturvallisuussuunitelma 8.3.2021

Sajoksen toimijoiden tulee ilmoittaa välittömästi koronaan liittyvistä tartuntatapauksista Saamelaiskäräjien hallintopäällikölle, joka toimii Sajoksen turvallisuuspäällikkönä. Hallintopäällikön tulee Senaatin ohjeistuksen mukaan ilmoittaa tartuntatapauksista edelleen kohteen kiinteistöpäällikölle.

Sajoksen taukotilassa on vähennetty istumatilaa turvavälien varmistamiseksi. Työntekijöiden tulee huomioida taukojen porrastus ja turvavälien noudattaminen yhteisissä taukotiloissa. Kahvitauot porrastetaan seuraavasti:

 • 2. kerroksessa työskentelevien kahvitauot ovat klo 9.00 ja 13.45
 • 3. kerroksessa työskentelevien kahvitauot ovat klo 9.45 ja 14.30

Sajoksen taukotilassa on mahdollisuus säilyttää ja lämmittää omia lounaseväitä. Ennen ruoan laittamista tai lämmittämistä tulee pestä kädet. Jokainen huolehtii omalta osaltaan jokaisen käyttökerran jälkeen taukotilan pintojen puhtaudesta ja käyttämiensä välineiden puhdistamisesta. Taukotilassa on käytettävissä pintadesinfektioainetta tasojen puhdistamiseen. Ruokataukoja porrastetaan seuraavasti:

 • 2. kerroksessa työskentelevien ruokatauko on 12.00–13.00
 • 3. kerroksessa työskentelevien ruokatauko on 10.45–11.45

Saamelaiskäräjät noudattaa Sajoksen ravintolatoiminnassa ravintolatoimintaan annettuja suosituksia ja ohjeita.

Ravintolassa

 • kaikilla asiakkailla pitää olla oma istumapaikka
 • asiakkaille on annettava tietoa ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemisestä
 • asiakkailla on oltava mahdollisuus pestä kädet, ja tilat ja pinnat on pidettävä puhtaina
 • ravintola vastaa riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä

Ravintola ilmoittaa asiakkaikseen saapuville näkyvästi, että henkilö, jolla on koronavirustartuntaan sopivia oireita, ei saa tulla ravintolaan.

Ravintolan suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on asiakkaiden nähtävillä saapuessa ravintolaan.

Sajoksen koronaturvallisuussuunnitelma 8.3.2021

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä.

Sähköinen oirearviointi

 • Työpaikalle ei saa tulla hengitystieoireisena, edes lieviä hengitystieoireita ei saa olla.
 • Hengitystieoireista tulee ilmoittaa välittömästi esimiehelle ja hallintopäällikölle. Lisäksi työntekijän tulee ilmoittaa esimiehelle kaikki työkaverit, joiden kanssa työntekijä on ollut lähikontaktissa viimeisen 24 tunnin aikana. Esimies laatii listan. Lähikontaktissa olleet siirtyvät myös välittömästi etätyöhön siihen saakka, kunnes koronatestin tulos saadaan.
 • Jos työntekijä sairastuu lievästikin, tulee hänen mennä koronatestiin ja pysytellä eristäytyneenä, kunnes vastaus tulee. Testin tuloksesta tulee ilmoittaa esimiehelle ja hallintopäällikölle.

Testeihin hakeutumisen ohjeet näkee oman kunnan verkkosivuilta. Jos työntekijällä on koronavirus, hänet määrätään lääkärin toimesta karanteeniin. Lähikontaktissa olleet työntekijät työskentelevät kaksi viikkoa etätyössä ennen kuin voivat palata takaisin työpaikalle lähityöhön.

Pesemällä kädet oikein ja riittävän usein vältetään parhaiten sairastuminen. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Käsiä tulee pestä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.

Kädet tulisi pestä aina kun:

 • Tulee työpaikalle
 • Ennen ruokailua
 • Ennen ja jälkeen tupakoinnin
 • WC-käynnin jälkeen
 • Niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen

Mikäli käsien pesemiseen ei ole mahdollisuutta, tulee käyttää riittävä määrä käsidesiä. Käsidesejä on sijoitettu toimitiloihin helposti saataville.

Työntekijöiden tulisi noudattaa kaikkina aikoina kahden metrin etäisyyttä toisiinsa. Myös yhteisissä tiloissa, esim. aulassa, taukotiloissa, käytävillä, ravintolassa ja hississä liikkuvien tulee huolehtia riittävästä suojaetäisyydestä.

Maskisuositus

THL suosittaa kasvomaskin käyttöä toisten ihmisten suojaamiseksi koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa turvaväliä ei voida pitää, kuten joukkoliikenne, kaupat, ravintolat, yleisötapahtumat/-tilaisuudet jne.  Lisäksi riskiryhmään kuuluville ja heitä tapaaville suositellaan kasvomaskin käyttöä aina kun ei voida pitää turvaväliä.

 • Saamelaiskäräjien henkilökunta ja luottamushenkilöt käyttävät Sajoksen yleisissä tiloissa kasvomaskia (12.10.2020).

Työterveyslaitoksen verkkosivut

THL:n verkkosivut

Saamelaiskäräjät suosittaa jokaista työntekijää ottamaan työpuhelimessaan käyttöön Koronavilkku-sovelluksen. Ohjeistus sovelluksen lataamiseksi löytyy  www.koronavilkku.fi/

Lapin läänin ajantasainen koronatilanne löytyy sivulta https://koronaturvallinenlappi.fi/. Sivut on julkaistu myös pohjoissaameksi. Sivuston aineistopankin kautta on ladattavissa yleisohjeistuksen materiaaleja myös inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Saamelaiskäräjien hallitus on asettanut erillisen poikkeusolojen valmiusryhmän, jonka tehtävänä on antaa tarvittaessa täydentäviä ja muita ohjeita tilanteeseen. Valmiusryhmää johtaa puheenjohtaja ja esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Valmiusryhmän muita jäseniä ovat I ja II varapuheenjohtaja sekä lakimiessihteeri.

Koronavirusohjeistukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info(at)samediggi.fi

Ilmoitukset Sajoksen toimijoiden koronaan liittyvistä tartuntatapauksista Saamelaiskäräjien hallintopäällikölle osoitteeseen pia.ruotsala(at)samediggi.fi tai puhelimitse 010 839 3106 / 040 726 2688

Valtakunnallisessa puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta sekä neuvontaa Koronavilkku-sovelluksen käytössä. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Palvelussa ei saa neuvontaa lakiasioissa tai terveyteen liittyvissä asioissa kuten akuuteissa oireissa.