Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema halltõsprograʹmme 2023–2027

Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad puõʹtti halltõsprograʹmme 2023–2027 tååimaid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân.

Lääʹddjânnam puõʹtti parlameʹnttvaal ââʹnet 2.4.2023. Halltõs-saǥstõõllmõõžžâst suåvât ođđ halltõõzz liinjin da halltõsprograamm siiskõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧ lij valmštõõllâm jiijjâs eʹtǩǩõõzzâs halltõsprograʹmme siiʹsǩjõttum säʹmmlaid kuõskki aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij priimmâm 22.12.2022 materiaal halltõs-saǥstõõllmõõžži vuâđđan.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ täävtõõzzid halltõsprograʹmme 2023–2027.