Válggat 2019
Vaaljah 2019
Vaal 2019
Vaalit 2019

Uutiset

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 13/2019 siirtynyt

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 13/2019 on siirtynyt pidettäväksi…

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli KHO:n virheellisistä päätöksistä

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on tehnyt kantelun korkeimman…

Lähde sinäkin mukaan kouluvierailijaksi

Lukukauden 2019-2020 kouluvierailut ovat starttaamassa syyskuun…

Saamenkielisten aineenopettajien koulutushanke käynnistyi

Saamenkielisiä aineenopettajia kouluttava Ketterä korkeakoulu-hanke…

Saamelaisasioiden koulutusseminaariin ilmoittautunut yli 70 osallistujaa

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallitus järjestävät…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Oahpahusministtar Li Andersson galledii Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahaga bearjadaga 16. beaivve. Ministtar deaivvai doaimmahaga bargiid, hálidii diehtit sámeoahpahusa ja oahppamateriála diliin ja dárbbuin. Áigi lei unnán, muhto son orui leamen seammá oaivilis Sámedikkiin: ahte sámeoahpahusa galggašii geahččat ja gieđahallat oktan ollisvuohtan riikkas. Galledeamis šattai liegga ja buorre dovdu ☺️

Govas ministtara earenoamáš veahkki Anna Mäkipää, oahppamateriálačálli Hannu Kangasniemi, oahpahusministtar Li Andersson, skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari, oahppamateriálaplánejeaddjit Marita Aikio ja Miina Seurujärvi ja giellabeassebagadalli Petra Kuuva sámegiela doaimmahagas. Gova válddii sámegielaid gáiddusoahpahusfitnu koordináhtor Arla Magga.

***
Opetusministeri Li Andersson vieraili Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa perjantaina 16. päivä. Ministeri tapasi toimiston työntekijöitä ja halusi tietää saamelaisopetuksen ja oppimateriaalitilanteesta ja tarpeista. Aikaa oli vähän, mutta ministeri tuntui olevan samaa mieltä Saamelaiskäräjien kanssa siitä, että saamelaisopetusta tulisi katsoa ja käsitellä yhtenä kokonaisuutena maassa. Vierailusta jäi lämmin ja hyvä tunne ☺️

Kuvassa ministerin erityisavustaja Anna Mäkipää, oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi, opetusministeri Li Andersson, koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, oppimateriaalisuunnittelijat Marita Aikio ja Miina Seurujärvi sekä kielipesäohjaaja Petra Kuuva saamen kielen toimistosta. Kuvan otti saamen kielten etäopetushankkeen koordinaattori Arla Magga.
... See MoreSee Less

20/08/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9–30.9.2019. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.