Uutiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus 2020

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan…

Haittaavatko valtionrajat yhteistyötä?

Onko teidän laitoksellanne koettu, että valtionrajat aiheuttavat…

Tunti saamea kaikille! – Avoimet oppitunnit saamelaisten kansallispäiväviikolla

Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit tulevat…

Saamelaiskäräjien vuoden 2020 kulttuuripalkinto Jaakko Gauriloffille

SAAMELAIKÄRÄJIEN KULTTUURIPALKINTO Kulttuurilautakunta jakaa…

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee koltansaamen kääntäjän sijaista

Sijaisuus on ajalle 6.2.- 31.3.2020 ja sijaisuus voi jatkua 31.5.2020…

Sámi eatnan duoddariid ehdotetaan saamelaisten kansallisjoiuksi

Saamelaisten kansallisten symbolien lautakunta ehdottaa, että…

Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous pidetään 27.-28.2.2020

Toimikaudeksi 2020-2023 asetetun Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Sámedikki kulturlávdegoddi jugii čoahkkimis 16.12.2019 Oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan stáhtadoarjaga jahkái 2020 oktiibuot 179 000 euro sámegielat kultuvrra ovddideapmái, Davviriikkalaš sámeservviid doarjumii ja Sámekirkostobuin fuolaheapmái.

Jaakko Gauriloff eallinbálgá kultturbalkašumi ávvudeapmi leai 24.1.2020 Sajosis. Govva: Tomi Lampinen.

Oahpahus- ja kulturministeriija mieđihan kulturmearreruđat 2020: www.samediggi.fi/2020/01/28/oahpahus-ja-kulturministeriija-miedihan-kulturmearrerudat-2020/?lang=dav

***
Sämitige kulttuurlävdikodde juovij čuákkimist 16.12.2019 Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem staatâtorjuu ihán 2020 ohtsis 179 000 eurod sämikielâlii kulttuur oovdedmân, Tave-eennâmlij sämiseervij tuárjumân já Sämmilâškirkkotuuvij paijeentolâmân.

Jaakko Gauriloff eellimpálgá kulttuurpalhâšume ávudem lâi 24.1.2020 Sajosist. Kove: Tomi Lampinen.

Máttááttâs- já kulttuurministeriö mieđettem sierânâstoorjâ 2020: www.samediggi.fi/2020/01/28/mattaattas-ja-kulttuurministerio-miedettem-sieranastoorja-2020/?lang=an

***
Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kokouksessa 16.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustusta vuodelle 2020 yhteensä 179 000 euroa saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja Saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen.

Jaakko Gauriloffin elämäntyön palkitsemista juhlittiin 24.1.2020 Sajoksessa. Kuva: Tomi Lampinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus 2020: www.samediggi.fi/2020/01/28/opetus-ja-kulttuuriministerion-myontama-erityisavustus-2020/
... See MoreSee Less

27/01/20  ·  

View on Facebook

Sámedikki giellaofelaččaid Sámás muinna musihkkavideos lea premieara Skábmagovat Film Festival -festiválas sotnabeaivve 26.1.2020 dbm. 12.00 čájáhusas Sápmi: Davi jienat, Sajosis. Báikki alde min sámásteaddji ja mii juohkit maiddái Sámás muinna -raddemearkkaid.

***
Sämitige kielâofelâšâi Sáámást muin muusikvideo uážžu vuosâeehid Skábmgovat -festivaalist pasepeeivi 26.1.2020 tme 12.00 oovdânpyehtimist Sápmi: Tave jienah, Sajosist. Pääihi alne lii mii sámásteijee já jyehip meid Sáámást muin -raddemeerhâid.

***
Sääʹmteeʹǧǧ säämsteeʹji Säämast muin musikkvideo vuõssčuäjtõs lij Skábmagovat-festivaalin Sajoozzâst pâʹsspeeiʹv 26.1.2020 čiâss 12.00 čuäʹjtõõzzâst Sápmi: Tââʹ v jiõnn. Pääiʹǩ âʹlnn lij säämsteei da jueʹǩǩmest lie še Säämast muin -piins.

***
Saamelaiskäräjien kielilähettiläiden Sámás muinna -musiikkivideo saa ensi-iltansa Skábmagovat-festivaalilla sunnuntaina 26.1.2020 klo 12.00 näytöksessä Sápmi: Pohjoisia ääniä, Sajoksessa. Paikalla kielilähettiläs ja jaetaan myös Sámás muinna -pinssejä.
... See MoreSee Less

24/01/20  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.