Uutiset

Nuorisoneuvoston puheenjohtajan katsaus

Aloittaessani nuorisoneuvoston puheenjohtajana en osannut kuvitella…

9. elokuuta vietettiin kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää

Eilen 9.8.2020 vietettiin kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen…

Puheenjohtajan avustaja Rosa-Máren Magga siirtyy uuteen työhön

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustaja Rosa-Máren Magga…

Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston lausunto Girjás-paliskunnan oikeustapauksesta

Saamelaisten parlamentaarisen neuvoston hallitus hyväksyi kokouksessaan…

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 1.-31.7.

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 1.-31.7.2020…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Laura Olsén-Ljetoff lea nammaduvvon ságadoalli veahkkin 10.8.2020 rájes, go Rosa-Máren Magga sirdašuvai ođđa bargui borgemánu 2020 álggus. Olsén-Ljetoff doaibmá barggus válgabaji 2020-2023 áigge. Bures boahtin bargui! ☀️

Loga lasi: www.samediggi.fi/2020/08/11/laura-olsen-ljetoff-lea-nammaduvvon-samedikki-sagadoalli-tuomas-aslak...

***
Laura Olsén-Ljetoff lii nomâttum saavâjođetteijee išedeijen 10.8.2020 rääjist, ko Rosa-Máren Magga lii sirdâšum uđđâ paargon porgemáánu 2020 aalgâst. Olsén-Ljetoff tuáimá pargoost valjâpaje 2020–2023 ääigi. Tiervâpuáttim paargon! ☀️

Luuvâ lase: www.samediggi.fi/2020/08/11/laura-olsen-ljetoff-lii-nomattum-samitige-saavajodetteijee-tuomas-asl...

***
Laura Olsén-Ljetoff lij nõõmtum saaǥǥjååʹđteei veäʹǩǩteeʹjen 10.8.2020 ääʹljeeʹl mâŋŋa ko Rosa-Máren Magga serddji ođđ tuõjju påʹrǧǧmannu 2020 aalǥâst. Olsén-Ljetoff toiʹmmai tuâjast vaalpââʹj 2020-2023 ääiʹj. Tiõrv pueʹttem tuõjju! ☀️

Looǥǥ lââʹzz: www.samediggi.fi/2020/08/11/laura-olsen-ljetoff-lij-noomtum-saamteegg-saaggjaadteei-tuomas-aslak-...

***
Laura Olsén-Ljetoff on nimitetty puheenjohtajan avustajaksi 10.8.2020 alkaen Rosa-Máren Maggan siirryttyä uuteen työhön elokuun 2020 alussa. Olsén-Ljetoff toimii tehtävässä vaalikauden 2020–2023 ajan. Tervetuloa töihin! ☀️

Lue lisää: www.samediggi.fi/2020/08/11/laura-olsen-ljetoff-nimitetty-saamelaiskarajien-puheenjohtajan-tuomas...
... See MoreSee Less

11/08/20  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää sote-uudistusta yhteistyössä niin, että myös saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan uudistuksessa huomioon.

Lue lisää kampanjasta.

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.