Käräjät-highres-64

Gollegiella bálkkašupmi - Evttot kandidáhtat!
Kollekielâ palhâšume - Almoot jieijâd iävtukkâs!
Tâ´vvjânnmlaž sää´mǩiõl ǩiõllcistt - Iʹlmmet jiijjad eeʹttǩeejad!
Saamen kielipalkinto Gollegiella - Ilmoita oma ehdokkaasi!

Sajos_kesäkukat

Saamelaiskäräjät ilmaisee saamelaisten virallisen kannan

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, joka edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta on itsenäinen valtion viranomaisista.

Saamelaiset Suomessa

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansaksi tunnustettu kansa. Saamelaisten alkuperäiskansa-asema on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Saamelaiset asuvat neljän valtion alueella Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Uutiset

,

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 17.8.2018

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 10/2018 järjestetään…

Saamelaisalueen koulut saavat lahjoituksena saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja

Saamelaisten kotiseutualueen koulut saavat kouluvuoden alkajaisiksi…

Työpaja saamelaisten vammaisten henkilöiden palveluista 5.9.2018

Saamelaiskäräjät ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)…

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään 10.11.2018

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina…

Hyvää kansainvälistä maailman alkuperäiskansojen päivää!

YK:n julistamaa alkuperäiskansojen päivää vietetään 9.…

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi edennyt lautakuntien käsittelyyn

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi on parasta aikaa…

Kalenteri

Kokoukset

17.8.2018 hallituksen kokous 10/2018 Inarissa

31.8.2018 hallituksen kokous 11/2018 Inarissa

14.9.2018 Saamelaiskäräjien kokous 3/2018 Inarissa

Tapahtumat

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Kuáti.fi on saamelaiskäräjien ylläpitämä saamenkielinen varhaiskasvatusmateriaalipankki.

Twitter

Facebook

16/08/18

Sámediggi Sämitigge Sääʹmteʹǧǧ Saamelaiskäräjät

Ijahis idja – eamiálbmogiid musihkkafestivála álgá odne. Festivála lágiduvvo Anáris jo viđanuppelogát geardde. www.ijahisidja.fi/posts/ijahis-idja-alga-odne-492.php

*****
Ijahis idja – alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma alkaa tänään Inarissa. Festivaali järjestetään jo viidettätoista kertaa. www.ijahisidja.fi/posts/ijahis-idja-alkaa-taenaeaen-493.php

*****
Ijahis idja - the Indigenous Peoples' Music Festival starts today in Inari. This is already the 15th time the festival is organized. Welcome to Inari! Tiõrv pue'ttem! Pyereestpuáttim! Bures boahtin! www.ijahisidja.fi/en/artists-2018/programme-2018.php
... See MoreSee Less

Sámiid ruovttuguovllu skuvllat ožžot skuvlajagi álgui stuorra girjepáhka, mas leat sáme- ja suomagielat lohkangirjjit. Páhkka sisttisdoallá logi iešguđet sámegielat girjji ja gávcci iešguđet suomagielat girjji. Juohke páhkas leat oktiibuot 50 girjji, maid ulbmilin lea nannet erenomážit 3.- ja 4.-luohkálaččaid lohkanmovtta ja lohkama astoáiggeájanassan. www.samediggi.fi/2018/08/15/sameguovllu-skuvllaide-skenkejuvvojit-same-ja-suomagielat-lohkangirjj...

*****
Sämmilij päikkikuávlu škoovlah finnejeh škovlâive aalgân stuorrâ pakkeet sämi- já suomâkielâlijd luuhâmkiirjijd. Pakkeet tuálá sistees love sierâlágán sämikielâlii kirje já käävci sierâlágán suomâkielâlii kirje. Jyehi pakettist láá ohtsis 50 kirjed, moi ulmen lii nanodiđ eromâšávt 3.- já 4.-luokkalij luuhâmtááiđu já luuhâm astoääigi. www.samediggi.fi/2018/08/15/samikuavlu-skoovlah-finnejeh-skenkkan-sami-ja-suomakielalijd-luuhamki...

*****
Sääʹm dommvuuʹd škooul vuäǯǯa škoouleeʹjj äʹlǧǧempoodd jõnn paʹǩeeʹtt sääʹm- da lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid, Paʹǩeeʹtt seʹst lie lååi jeeʹresnallšem sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjjed da kääuʹc jeeʹresnallšem lääʹddǩiõllsaž ǩeʹrjjed. Jueʹǩǩ paʹǩeʹtt seʹst lie õhttsiʹžže 50 ǩeʹrjjed, kooi mäinnan lij nââneed jeärben 3.- ja 4. -klassniiʹǩǩi lookkâmsilttõõzz da -staarjõõzz. www.samediggi.fi/2018/08/15/saamvuud-skooul-vuazza-skiankkan-saam-laaddkiollsaid-lookkamkiirjid/?...

*****
Saamelaisten kotiseutualueen koulut saavat kouluvuoden alkajaisiksi ison paketin saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja. Paketti sisältää kymmenen erilaista saamenkielistä kirjaa ja kahdeksan erilaista suomenkielistä kirjaa. Jokainen paketti sisältää yhteensä 50 kirjaa, joiden on tarkoitus vahvistaa erityisesti 3.- ja 4.-luokkalaisten lukutaitoa ja -harrastusta. www.samediggi.fi/2018/08/15/saamelaisalueen-koulut-saavat-lahjoituksena-saamen-ja-suomenkielisia-...
... See MoreSee Less