Searvva sámi giellavahkkui!
Uásálist sämikielâi teemaookon!
Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla!
Osallistu saamen kielten teemaviikkoon!
21.-27.10. 2019

Uutiset

Saamelaiskäräjien kulttuuriavustusten hakeminen 2020

Saamelaiskäräjät julistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön…

Saamenkieliselle nuorten vapaa-ajantoiminnalle on tarvetta kaikissa saamelaisalueen kunnissa

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston De! -hankkeessa saatujen…

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä kuusi (6) stipendiä

ILMOITUS Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi yhteensä…

Keskustelutilaisuus Karigasniemellä 11.10.

Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista Karigasniemelle! Saamelaiskäräjien…

Saamelaiskäräjät nosti esille EU:n Arktisessa Foorumissa alkuperäiskansojen osallistumismahdollisuudet EU:ssa

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistui…

Tunti saamea kaikille - Osallistu avoimille saamen kielten etätunneille!

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke,…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Mij halijdep kijtteđ puohâid, kiäh lijjii mieldi olášuttemist já sii kiäh uásálistii kielâseminaarân! Taa vala kovemuštoh Anarist.

Macâttâs seminaarist teikkâ jurduuh čuávuváin ornimijn puáhtá vuolgâttiđ mijjân: anne-kirste.aikio@samediggi.fi, marielouise.allas@sametinget.se, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no.

***
Mij haaʹleep späʹssbõõššâd pukid, ǩeäk leʹjje mieʹldd čõõđteʹmmen da vuässõʹtte seminaaʹre. Täʹst veâl karttmoošt Aanrest.

Maacctõs seminaarâst leʹbe jurddjid puõʹtti riâššmõõžži vääras vuäitt vuõltteed miʹjjid: anne-kirste.aikio@samediggi.fi, marielouise.allas@sametinget.se, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no.

***
Mii hálidit giitit buohkaid, geat ledje mielde ollašuhttimis ja buohkaid oassálaste giellaseminárii! Dá vel govvamuittut Anáris.

Máhcahaga semináras dahje jurdagat boahttevaš lágidemiin sáhttá sáddet midjide: anne-kirste.aikio@samediggi.fi, marielouise.allas@sametinget.se, mikkel.rasmus.logje@samediggi.no.

Giellaseminára
Sámi Giellagáldu
Sámediggi - Sametinget
Sametinget i Sverige
... See MoreSee Less

14/10/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.