Uutiset

Toimintavuonna 2021 työn alla useita saamelaisyhteiskunnan ja saamelaisten oikeuksien kannalta merkittäviä hankkeita

Saamelaiskäräjien vuoden 2021 päätavoitteet ovat saamelaiskäräjälain…
Tomi Guttorm / Sámediggi

STM vahvisti poronhoitajien sijaisaputunnit vuodelle 2021

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti poronhoitajien korvattavien…

Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista toimistosihteeriä

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 asti. Toimistosihteerin…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi lakimiessihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2021 saakka. Lakimiessihteerin…

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2021!​ Pyereh…

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 23.12.-31.12.2020

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 23.12.-31.12.20…

Saamelaiskäräjät esittää totuus- ja sovintokomission jäseniksi Heikki Hyväristä ja Miina Seurujärveä

Saamelaiskäräjien kokous päätti 18.12.2020 esittää saamelaisten…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Lue lisää

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston, nuorisoneuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Lue lisää

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Lue lisää

Ajankohtaista

Totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia, selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa.

Lue lisää

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Lue lisää

Sivustolta löydät tietoa saamelaisten kielellisistä oikeuksista ja ohjeita saamen kielilain soveltamiseen. Sivusto on tarkoitettu tueksi sinulle, joka työskentelet saamenkielisten palveluiden parissa.

Lue lisää

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää sote-uudistusta yhteistyössä niin, että myös saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan uudistuksessa huomioon.

Lue lisää kampanjasta

Tälle sivulle on koottu Saamelaiskäräjien koronavirustilanteen aikaisia toimintaohjeita. Henkilöstöä koskevia lisäohjeita päivitetään henkilöstön sisäiselle viestintäkanavalle.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisohjeita. Haluamme toimenpiteillämme ehkäistä koronaviruksen leviämistä sekä turvata luottamushenkilöiden ja henkilöstön terveyden.

Lue lisää

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Lue lisää

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.

Lue lisää

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

"Vuosi 2021 on Saamelaiskäräjien 25. toimintavuosi. Vuoden aikana monia saamelaisyhteiskunnan ja saamelaisten oikeuksien toteutumisen kannalta merkittäviä hankkeita tullaan toimintasuunnitelman mukaisesti edistämään", sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.Saamelaiskäräjien vuoden 2021 päätavoitteet ovat: 🔸saamelaiskäräjälain uudistaminen, 🔸pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistäminen, 🔸saamelaisten ihmisoikeuksien edistäminen, 🔸toimenpiteiden edistäminen ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi saamelaisten oikeuden huomioon ottaen, 🔸Saamelaiskäräjien toiminnan kehittäminen, sekä 🔸saamelaisen identiteetin, kielen ja kulttuurin tukeminen.Tutustu Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan vuodelle 2021 👉 www.samediggi.fi/2021/01/20/toimintavuonna-2021-tyon-alla-useita-saamelaisyhteiskunnan-ja-saamela... ... See MoreSee Less

20/01/21  ·  

View on Facebook
"Eeʹǩǩ 2021 lij Sääʹmteeʹǧǧ 25. toiʹmmjemeeʹǩǩ. Eeʹjj äiʹǧǧen määŋg sääʹmõhttsažkååʹdd da säʹmmlai vuõiggâdvuõđi teâuddjem beäʹlnn miârkteei haʹŋǩǩõõzzid puäʹđet toiʹmmplaan meâldlânji õõuʹdeed", ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2021 väʹlddtäävtõõzz lie: 🔸sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš, 🔸tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž õõudummuš, 🔸säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi õõudummuš, 🔸tooiʹmi õõudummuš ääimasmuttâz rajjtem diõtt säʹmmlai vuõiggâdvuõđ lokku vääʹldeeʹl, 🔸Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjem õõudummuš, di 🔸sääʹm identiteeʹtt, ǩiõl da kulttuur tuärjjummuš.Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmplaaʹne eeǥǥas 2021 👉www.samediggi.fi/2021/01/20/toimmjemeejjest-2021-tuajjan-lie-mangg-saamohttsazkaadd-da-sammlai-vu... ... See MoreSee Less

20/01/21  ·  

View on Facebook