Uutiset

Anna palautetta Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019!

Saamelaisnuorten taidetapahtumasta on kulunut nyt kuukausi. Palautetta…

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 15.5.2019

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 15.5.2019 henkilöstön…

Saamelaiskäräjät tapasi eduskunnan puhemies Antti Rinteen 

Saamelaiskäräjät tapasi eduskunnan puhemies, hallitustunnustelija…

Anna palautetta saamen kielten etäopetuksesta!

Saamen kielten etäopetushanke pyytää palautetta kuluneesta…

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kansainvälisten asiain sihteerin viransijaisuuden

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kansainvälisten asiain…

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto: Jäämeren rata uhkaa tulevaisuuttamme

Jäämeren rata nousi eilen jälleen otsikoihin, kun Angry Birdsistä…

Saamelaiskäräjiltä täystyrmäys Jäämeren radan jatkosuunnitelmiin 

Uutiset Jäämeren radan hankkeen suunnittelun aloittamisesta…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

Tiõrvvʼvuõđ Čeʹvetjääuʹrest! Terveisiä Sevettijärveltä!

Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkåʹdd õõʹni virkkõõvvâmpeeiʹv tobdstõõleeʹl Čeʹvetjäurra. Tueʹlespeeiʹv alttiim Nuõrttsääʹmkulttuurfoond ođđ kuäʹđest kååʹffin da õhttsaž prograammin. Ouddâl Peuralampi Camping peiʹvvporrmõõžž tobdstõõđim Čeʹvetjääuʹr siʹjdde vääʹʒʒeeʹl da jeäʹǩǩespeivva sääʹm ouddooumaž Veikko Feodoroff mainsti Sääʹm siidsåbbar toiʹmmjummšest.

***
Saamelaiskäräjien henkilöstö vietti virkistyspäivää tutustuen Sevettijärvelle. Aamupäivä aloitettiin Kolttakulttuurisäätiön uudella kodalla kahvin ja yhteisen ohjelman merkeissä. Ennen Peuralampi Campingin lounasta tutustuttiin kävellen Sevettijärven kylään ja iltapäivällä kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff kertoi kolttien kyläkokouksen toiminnasta.
... See MoreSee Less

15/05/19  ·  

View on Facebook

✏️ Atte máhcahaga Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas 2019! Čoaggit máhcahagaid dáhpáhusa birra Webropolis gaskavahku 22.5. dmu 12.00 rádjái. www.samediggi.fi/2019/05/15/atte-mahcahaga-samenuoraid-daiddadahpahusas-2019/?lang=dav

***
✏️ Adde macâttâs Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 2019! Nuurrâp macâttâs tábáhtusâst Webropolist koskoho 22.5. tme 12.00 räi. www.samediggi.fi/2019/05/15/adde-macattas-saminuorai-taaidatabahtusast-2019/?lang=an

***
✏️ Uuʹvd maacctõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvin 2019! Maacctõõzz čeäʹppvuõđpeeiʹvin noorât Webropolist seärad 22.5. čiâss 12.00 räjja. www.samediggi.fi/2019/05/15/uu%CA%B9vd-maacctoozz-saa%CA%B9mnuori-cea%CA%B9ppvuodpeei%CA%B9vin-20...

***
✏️ Anna palautetta Saamelaisnuorten taidetapahtumasta 2019! Palautetta tapahtumasta kerätään Webropolissa keskiviikkoon 22.5. klo 12.00 saakka. www.samediggi.fi/2019/05/15/anna-palautetta-saamelaisnuorten-taidetapahtumasta-2019/

Saamelaisnuorten taidetapahtuma
... See MoreSee Less

15/05/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjien seuraavat vaalit toimitetaan syyskuussa 2019. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.