Searvva sámi giellavahkkui!
Uásálist sämikielâi teemaookon!
Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla!
Osallistu saamen kielten teemaviikkoon!
21.-27.10. 2019

Válggat 2019
Vaaljah 2019
Vaal 2019
Vaalit 2019

Uutiset

Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja valmistui

  Inarinsaamen vieraan kielen oppikirjasarja Hitruu…

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille  

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontuu tänään…

Vaalilautakunta tiedottaa

Posti säilyttää kirjattuja vaaliasiakirjeitä Pohjois-Suomen…

Uusi koltansaamenkielinen satukirja ilmestyi

Uusi koltansaamenkielinen satukirja Silbbseiʹbb rieʹmjj -satukirja…

Äänestysohje Saamelaiskäräjien vaaleissa

Tutustu huolellisesti äänestysohjeeseen!   …

Dihtosis-hanke pyrkii lisäämään nuorten saamelaistietoisuutta

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI…

Saamelaiskäräjien yhteisen kielikonferenssin ohjelma julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu

Saamelaiskäräjät järjestävät yhdessä 9.-10.10.2019 kieliseminaarin…

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestyi

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja GEA-oppikirjasarjaan on ilmestynyt.…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

🔹Sámi parlamentáralaš ráđi ságajođiheapmi sirdása Suoma Sámediggái.
🔹Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Suomâ Sämitiigán.
🔹Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga.
🔹Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille.

Suoma Sámedikki ságajođihanáigodaga váldoulbmilin Sámedikki ságajođiheaddji ja SPR:a boahttevaš ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio namuha ee. Sámegielaid ámmát- ja resursaguovddáš Sámi Giellagáldu doaimma fástan dahkama, davviriikkalaš sámesoahpamuša ovddideami sihke eamiálbmogiid oassálastinvuoigatvuođaid buorideami ON:a oktavuođas. Sanila-Aikio oaidná SPR:a barggu dehálažžan, go SPR koordinere sámiid oainnuid oktasaš gažaldagain.

***
Suomâ Sämitige saavâjođettemvuođâ váldu-ulmen Sämitige saavâjođetteijee já SPR puáttee saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio luvâttâl ei. Sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee (Sámi Giellagáldu) tooimâ pisovâžžân finnim, tave-eennâmlii sämisopâmuš ovdedem sehe algâaalmugij uásálistemvuoigâdvuođâ pyeredem OA ooleest. Sanila-Aikio ana SPR pargo tergâdin, tastko SPR koordinist sämmilij uáivilijd ohtsijn koččâmušâin.

***
Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjummuž põõššjen, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš di alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuš ÕM seʹst. Sanila-Aikio vuäinn SPS tuâj vääžnai tuâjjan, ko SPS koordinâstt säʹmmlai bieʹllvälddmõõžž õhttsaž kõõččmõõžžin.

***
Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteiksi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja SPN:n tuleva puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio listaa mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä. Sanila-Aikio näkee SPN:n työn tärkeänä, koska SPN koordinoi saamelaisten kantoja yhteisissä kysymyksissä.
... See MoreSee Less

18/09/19  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 2.9–30.9.2019. Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki ne saamelaiset, jotka on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Oletko kiinnostunut kielipesästä oman lapsesi mahdollisena varhaiskasvatusmuotona? Onko lapsesi kielipesässä ja etsit lisätietoa aiheesta? Tällä sivulla on perustietoa kielipesästä ja kielikylvystä.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.