Ođđasat

Ságadoalli veahkki Rosa-Máren Magga sirdása ođđa bargui

Sámedikki ságadoalli veahkki Rosa-Máren Magga guođđá barggustis…

Sámi parlamentáralaš ráđi cealkámuš Girjás čearu riektedáhpáhusas

Sámi parlamentáralaš ráđi stivra dohkkehii čoahkkimisttis…

Sámedikki čállingotti telefonguovddáš lea gitta 1.-31.7.

Sámedikki čállingotti telefonguovddáš lea gitta 1.- 31.7.2020…

Ságajođiheaddji geahčastat jahkái 2019

Jahki 2019 lei Sámedikki válgajahki ja válggat lágiduvvojedje…

Ijahis idja -konsearta njuolggosáttan borgemánus

Ijahis idja -festivála konsearta sáddejuvvo njuolggosáttan…

Sámediggi almmuha ohcanláhkai birasčálli virgesadjásašvuođa

Sámediggi almmuha ohcanláhkai birasčálli virgesadjásašvuođa…

Sámedikki čállingoddi lea gitta 18.6.

Sámedikki čállingoddi lea gitta 18.6.2020. Sámediggi sávvá…
Sámedikki lahtut

Sámedikki 21 lahtu ja njealje várrelahtu váljejuvvojit sámiid siste juohke njealját jagi dollojuvvon válggain. Juohke sámiid ruovttuguovllu gielddas galgá válljet unnimustá golbma ovddasteaddji sámediggái.

Lávdegottit

Sámedikki čoahkkin vállje válgabadjái njeallje lávdegotti, sámi giellaráđi ja maiddái válgalávdegotti, man doaibmabadji lea eará lávdegottiid oanehut.

Media

Sámedikki buot ollesčoahkkimat sáddejuvvojit live stream -sáddagiin. Flickr-konttus gávnnat govaid ee. Sámedikki doaibmamis, lahtuin ja dáhpáhuvvamiin. Govaid sáhttá geavahit diehtosirdima bálvaleaddji dárkkuhusaide buriid dábiid čuovvumiin.

Áigeguovdilis

Sámedikki Twitter-siiddut

Sámedikki Facebook-siiddut

Sámegielat oahppamateriálat

Sámediggi buvttada ja ruhtada sámegielat oahppamateriálaid ovda- ja vuođđooahpahusa, logahagaid, ámmátlaš ja rávisolbmuid skuvlejumi dárbbuide. Dás beasat geahččat ja diŋgot sámegielat oahppamateriála.

Mii lea giellabeassi?

Leatgo beroštuvvan giellabeasis iežat máná vejolaš árrabajásgeassinvuohkin? Leago du mánná juo giellabeasis ja ozat lassedieđuid dán fáttás? Samedikki ođđa siidduin gávdnojit vuođđodieđut giellabeasi ja giellalávggu birra.

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu lea sámeálbmoga oktasaš ja maiddái bajimuš mearrideaddji doaibmaorgána sámegielaid guoski áššiin. Sámi Giellagáldu lea Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) vuollásažžan doaibmi Suoma, Ruoŧa ja Norgga Sámedikkiid ruhtadan davviriikkalaš sámegielaid ámmát- ja resursaguovddáš.

Galledeapmi sámiid parlameantadálus

Sámedikki váldodoaimmahat ja parlameantasále leat Sámekulturguovddáš Sajosis Anára kirkosiiddas. Suoma sámiid parlameantadállui sáhtát oahpásmuvvat oassálastimiin Sámekulturguovddáš Sajosa lágidan jođihuvvon oahpásmuvvamiidda.

Sámeturismma etihkalaš rávvagat

Sámedikki čoahkkin dohkkehii 24.9.2018 vásttolaš ja etihkalaččat suvdilis sámeturismma doaibmanprinsihpaid. Etihkalaš rávvagiid váldoulbmilin lea jávkadit sápmelašvuođa ávkingeavaheaddji turismma sihke turismma bokte leavvi sámiid guoski boastto dieđu. Nubbin váldoáššin lea sihkkarastit turismma olggobeale olbmuid kulturvuogádagaid ja árbevieruid.