Ođđasat

Heađuštit go stáhtaráját ovttasbarggu?

Leat go din ásahusas vásihusat ahte stáhtarájit leat buktán…

Sámi giellalága 31 §:a vuođul máksojuvvon doarjagat ohcanlahkai

Vuoigatvuođaministeriija almmuha ohcanláhkái sámi giellalága…

Sámidikki jagi 2020 kulturbálkkašupmi Jaakko Gauriloffii

SÁMIDIKKI KULTURBÁLKKAŠUPMI Kulturlávdegoddi juohka jagi…

Sámi eatnan duoddariid evttohuvvo sámi álbmotluohtin

Sámi čearddalaš dovddaldagaid lávdegoddi evttoha ahte «Sámi…

Sámedikki ortniiduvvančoahkkin dollojuvvo 27.-28.2.2020

Doaibmabadjái 2020-2023 ásahuvvon Sámedikki ortniiduvvančoahkkin dollojuvvo…

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi!​

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi!​ Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe!​ Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹjj!​ Hyvää…

Sámedikki sámegiela doaimmahat almmuha ohcan láhkai plánejeaddji mearreáigásaš doaimma

Sámedikki sámegiela doaimmahat ohcá mearreáigásaš plánejeaddji,…

Sámedikki telefonguovddáš lea gitta 24.12.2019-6.1.2020

Sámedikki telefonguovddáš lea gitta 24.12.2019-6.1.2020.…
Sámedikki lahtut

Sámedikki 21 lahtu ja njealje várrelahtu váljejuvvojit sámiid siste juohke njealját jagi dollojuvvon válggain. Juohke sámiid ruovttuguovllu gielddas galgá válljet unnimustá golbma ovddasteaddji sámediggái.

Lávdegottit

Sámedikki čoahkkin vállje válgabadjái njeallje lávdegotti, sámi giellaráđi ja maiddái válgalávdegotti, man doaibmabadji lea eará lávdegottiid oanehut.

Media

Sámedikki buot ollesčoahkkimat sáddejuvvojit live stream -sáddagiin. Flickr-konttus gávnnat govaid ee. Sámedikki doaibmamis, lahtuin ja dáhpáhuvvamiin. Govaid sáhttá geavahit diehtosirdima bálvaleaddji dárkkuhusaide buriid dábiid čuovvumiin.

Áigeguovdilis

Sámedikki Twitter-siiddut

Sámedikki Facebook-siiddut

Tunti saamea kaikille! – Avoimet saamen kielen oppitunnit tulevat taas! Tällä kertaa oppitunnit järjestetään saamelaisten kansallispäivän kunniaksi keskiviikkona 5.2. Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan 6.2. Tunti saamea kaikille! – avoimet oppitunnit järjestävät Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke ja Sámi oahpahusguovddáš - Saamelaisalueen koulutuskeskus - SOGSAKK.

Lue lisää: www.samediggi.fi/2020/01/20/tunti-saamea-kaikille-avoimet-oppitunnit-saamelaisten-kansallispaivav...
... See MoreSee Less

20/01/20  ·  

View on Facebook

Duddjoneahkedat Gárasavvonis!
Duodji-illat Karesuvannossa!
... See MoreSee Less

19/01/20  ·  

View on Facebook
Sámegielat oahppamateriálat

Sámediggi buvttada ja ruhtada sámegielat oahppamateriálaid ovda- ja vuođđooahpahusa, logahagaid, ámmátlaš ja rávisolbmuid skuvlejumi dárbbuide. Dás beasat geahččat ja diŋgot sámegielat oahppamateriála.

Mii lea giellabeassi?

Leatgo beroštuvvan giellabeasis iežat máná vejolaš árrabajásgeassinvuohkin? Leago du mánná juo giellabeasis ja ozat lassedieđuid dán fáttás? Samedikki ođđa siidduin gávdnojit vuođđodieđut giellabeasi ja giellalávggu birra.

Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu lea sámeálbmoga oktasaš ja maiddái bajimuš mearrideaddji doaibmaorgána sámegielaid guoski áššiin. Sámi Giellagáldu lea Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) vuollásažžan doaibmi Suoma, Ruoŧa ja Norgga Sámedikkiid ruhtadan davviriikkalaš sámegielaid ámmát- ja resursaguovddáš.

Galledeapmi sámiid parlameantadálus

Sámedikki váldodoaimmahat ja parlameantasále leat Sámekulturguovddáš Sajosis Anára kirkosiiddas. Suoma sámiid parlameantadállui sáhtát oahpásmuvvat oassálastimiin Sámekulturguovddáš Sajosa lágidan jođihuvvon oahpásmuvvamiidda.

Sámeturismma etihkalaš rávvagat

Sámedikki čoahkkin dohkkehii 24.9.2018 vásttolaš ja etihkalaččat suvdilis sámeturismma doaibmanprinsihpaid. Etihkalaš rávvagiid váldoulbmilin lea jávkadit sápmelašvuođa ávkingeavaheaddji turismma sihke turismma bokte leavvi sámiid guoski boastto dieđu. Nubbin váldoáššin lea sihkkarastit turismma olggobeale olbmuid kulturvuogádagaid ja árbevieruid.