Uđđâseh

Vuálá škovlâahasii párnáimateriaalhaavâ loppâjuhle já materiaalij almostittemtilálâšvuotâ Sajosist 20.11.

Sämitige kielâtoimâttuv Vuálá škovlâahasii párnáimateriaalhaavâ…

Iävtuttâs sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomission vaalmâš

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio aasâtmân…

Sämiaašij ráđádâllâmpeeivijn savâstâllâmnáál ee. kulttuurpalvâlusah já soti- já eennâmkoddeuđâsmittem

Sämiaašij ráđádâllâmpeeivih uárnejuvvojeh oppeet 7.-8.11.2019…

Uusâ fáárun tâi iävtut jeessân sämitige nuorâirááđán 2020-2021

Mij uuccâp nuorâirááđán fáárun aktiivlijd, sämiaašijn…

Savâstâllâmtilálâšvuotâ Oulust 12.11. ja Ruávinjaargâst 13.11.

Puáđi savâstâllâđ äigikyevdilis aašijn! Sämitige stiivrâ…

Saavâjođetteijee Sanila-Aikio uásálist Frozen 2 maailmvuosâehidân

Sämitige saavâjođetteijeeh Tiina Sanila-Aikio, Aili Keskitalo…
Sämitige jesâneh

Sämitige 21 jesânid já nelji värijeessân väljejuvvojeh sämmilij kooskâst jyehi niäljád ive olášuvvee vaaljâin. Jyehi sämikuávlu kieldâst kalga valjiđ ucemustáá kulmâ ovdâsteijee sämitiigán.

Lävdikodeh

Sämitige čuákkim aasât vaaljâpaajees ááigán nelji lävdikode, säämi kielârääđi sehe vaaljâlävdikode, mon toimâpaje lii uánihub, ko eres lävdikuudijn.

Media

Sämitige puoh tievâsčuákkimeh čáittojeh njuolgâ vuolgâttâssân stream peht. Flickr-tilist láá koveh ei. Sämitige tooimâst, jesânijn já tábáhtusâin. Kuuvijd puáhtá kevttiđ tárguttâssáid, moh palvâleh tiäđusirdem, šiev vuovij mield.

Äigikyevdil

Sämitige Twitter-siijđoh

Sämitige Facebook-siijđoh

Sámegielat sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi bargiid oktasaš deaivvadeapmi lágiduvvo jahkásaččat. Dán jagi deaivvadeamis lea dárkkuhus guorahallat ovttas sámiid palliatiiva divššu ja mieđuštandivššu iešvuođaid ja boahttevuođa ovddidandárbbuid sihke gieđahallat eará áigeguovdilis áššiid.

”Oktasaš deaivvademiid dárkkuhussan lea doarjut sámegielat bargiid kultuvrra mieldásaš bargovuogi ja barggus veadjima veardásašdoarjaga bokte. Dán jagi deaivvadeapmái oassálaste sámegielat boarrásiidbargit juohke sámeguovllu gielddas ja Sámisoster rs:s”, muitala deaivvadeami lágideamis vástidan Sámedikki hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi.

***
Saamenkielisten sosiaali- ja terveydenalan työntekijöiden verkostotapaaminen järjestetään vuosittain. Tämän vuoden tapaamisessa on tarkoituksena pohtia yhdessä saamelaisten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon erityispiirteitä ja tulevaisuuden kehittämistarpeita sekä käydä läpi muita ajankohtaisia asioita.

”Verkostotapaamisten tarkoituksena on tukea saamenkielisten työntekijöiden kulttuurinmukaista työotetta ja työssäjaksamista vertaistuen kautta. Tänä vuonna tapaamiseen osallistui saamenkielisiä vanhustyöntekijöitä jokaisesta saamelaisalueen kunnasta ja Sámisoster ry:stä”, sanoo tapaamisen järjestämisestä vastannut Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi.
... See MoreSee Less

18/11/19  ·  

View on Facebook

Sámedikki gielladoaimmahaga Vuollái skuvlaahkásaččaid mánáidmateriálaprošeavtta loahppaávvudeapmi ja buvttaduvvon materiálaid almmustahttindilálašvuohta dollojuvvo Sajosis mánáid vuoigatvuođaid beaivve 20.11. dmu 9.00-12.00.

***
Sämitige kielâtoimâttuv Vuálá škovlâahasii párnáimateriaalhaavâ loppâjuhle já rahtum materiaalij almostittemtilálâšvuotâ lii Sajosist párnái vuoigâdvuođâi peeivi 20.11. tijme 9.00-12.00.

***
Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllkonttâr Vuâlla škooulâkksai päärnaimateriaalhaʹŋkkõõzz loppjuuhl da rajjum materiaal õlmmeempoodd viõʹttjet Sajoozzâst päärnai vuõiggâdvuõđ peiʹvven 20.11. čiâss 9.00-12.00.

***
Saamelaiskäräjien kielitoimiston Alle kouluikäisten lastenmateriaalihankkeen päätösjuhlaa ja tuotettujen materiaalien julkistamistilaisuutta vietetään Sajoksessa lasten oikeuksien päivänä 20.11. klo 9.00-12.00.
... See MoreSee Less

14/11/19  ·  

View on Facebook
Sämikielâliih oppâmateriaaleh

Sämitigge pyevtit já ruttâd sämikielâlijd oppâmateriaalijd ovdâ- já vuáđumáttááttâs, luvâttuvâi, áámmátlâš já rävisulmui škovlim tárboid. Täst peesah keččâđ já tiiláđ sämikielâlii oppâmateriaal.

Mii lii kielâpiervâl?

Kiäsut-uv kielâpiervâl tuu jieijâd párnáá máhđulii arâšoddâdemvyehin? Lii-uv tuu páárnáš kielâpiervâlist já tun uusah lasetiäđu fáádást? Sämitige uđđâ siijđost kaavnah vuáđutiäđuid kielâpiervâlist já kielâláávgust.

Säämi Kielâkäldee

Säämi Kielâkäldee lii sämiaalmug ohtsâš já siämmást alemus merideijee toimâorgaan sämikieláid kyeskee aašijn. Säämi Kielâkäldee lii Säämi Parlamentaarlii Rääđi (SPR) vuálásâš Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitiigij ruttâdem tave-eennâmlâš sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš.

Kolliistâlmân sämmilij parlamenttáálun

Sämitige váldutoimâttâh já parlamentsali láá Sämikulttuurkuávdáš Sajosist Aanaar markkânist. Suomâ sämmilij parlamenttáálun puáhtá uápásmuđ uásálistmáin Sämikulttuurkuávdáš Saijoos ornim uápistum kolliistâlmân. Meid Sämitige puoh tievâsčuákkimeh láá ávus tilálâšvuođah.