Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹv Aanrest vueʹssmannust 2024 

Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvid jäʹrjstet Aanrest, Sajoozzâst vueʹssmannust 2024.  

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast eeʹjj 2024 Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvid Aanrest, sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst vueʹssmannust 2 024. Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvin lie nellj teeʹm: čuäʹjteei čeäppõs-šlaajjân lie tanss di sääʹm äʹrbbvuõđlaž vokaalmusikkšlaajj juõigg, livđe da leuʹdd. Lââʹssen teeʹmmen lie mini- leʹbe vuäʹnkõsvideo sääʹm kulttuuräʹrbbvuõđâst di koovvčeäppõs teeʹmmen kulttuurpirrõs.  Čeäppõspeeiʹv lie äävai teeʹmid vuässõõtti vuâđđškooul da nuuʹbb tääʹzz sääʹm mättʼtõõzzâst åårrai päärnaid da nuõrid. Tääʹrǩab äiʹǧǧtaaul da vuäppõõzzid õlmstââʹttet mâʹŋŋlubust. 

Snimldõk: Ville-Riiko Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ 

Lââʹssteâđ: 

Bigga-Helena Magga, škooultõspiisar 
bigga-helena.magga@samediggi.fi 
010 839 3121 / 040 570 2786