Puheenjohtaja Juuso ihmettelee menettelytapaa tuulivoimaloiden rakentamisessa mastojen yhteyteen 

Saamelaiskäräjien saamien tietojen mukaan saamelaisten kotiseutualueelle mastojen yhteyteen on rakennettu tai rakennetaan tuulivoimaloita. Esimerkiksi Karesuvannossa sijaitsevan Lavivaaran osalta jo rakennetulle tuulivoimalalle ei ole toistaiseksi myönnetty rakennuslupaa, eikä Saamelaiskäräjien kanssa tai ainakaan osittain paliskunnan kanssa ole käyty asianmukaisia neuvotteluja tai muuten osallistettu prosessiin.   

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ihmettelee menettelytapaa, jolla Lavivaaran tuulivoimala on rakennettu. – On kummallista, että prosessi on edennyt rakentamisvaiheeseen ennen kuin sille on myönnetty asiaankuuluvia lupia, sanoo Juuso.  

– Muistutan, että luonnonvarasuunnitelman neuvottelun yhteydessä Metsähallitus on Saamelaiskäräjien kanssa löytänyt yhteisymmärryksen, ettei tuulivoimaa edistetä saamelaisten kotiseutualueelle. Vaikka nyt ei kyse olekaan yleiseen sähköntuotantoon tarkoitetusta voimalasta, olisi Saamelaiskäräjät ja paliskunta tullut osallistaa asianmukaisesti prosessiin, jatkaa Juuso. 

Puheenjohtaja Juuso toivoo, että menettelytavan puutteet korjataan jatkoa ajatellen. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Kalle Varis 
Lakimiessihteeri 
010 839 3187 / 050 384 7040 
kalle.varis@samediggi.fi