Saamelaiskäräjien hallitukselle 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta 

Saamelaiskäräjät on vastaanottanut määräaikaan mennessä yhteensä 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta. Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee oikaisuvaatimukset kiireellisesti ja viimeistään ennen vaalivuoden loppua. 

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan vahvistamasta vaalien tuloksesta tehtävät oikaisuvaatimukset ja valitukset on tullut toimittaa Saamelaiskäräjien hallitukselle 14 päivänä siitä päivästä, jona vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen. Vaalilautakunta vahvisti saamelaiskäräjävaalien tuloksen kokouksessaan 4.10.2023

Määräaikaan mennessä Saamelaiskäräjät vastaanotti yhteensä 55 oikaisuvaatimusta. 

Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee oikaisuvaatimukset kokouksessaan saamelaiskäräjälain 40 § 2 momentin mukaisesti kiireellisesti ja viimeistään ennen vaalivuoden loppua. Kokouksen ja pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen oikaisuvaatimuksen tehneille lähetetään päätös postitse todisteellisena tiedoksiantona. 

Lisätietoja: 

Päätöksenteon osalta: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Hallinnon osalta: 

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Hallintopäällikkö 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi 

Lähde: Laki saamelaiskäräjistä