Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjuuʹhl vieʹttjet skamm-mannust 2023 

Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjuuʹhl vieʹttjet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest mââibaarǥ 28. skamm-mannust 2023 čiâss 11 ääʹljeeʹl. Puk liâ tiõrv puättam seuʹrrjed juuʹhl vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ.  

– Lij samai miârkteei, što piâssâp joohljâʹtted säʹmmlai parlameeʹnt 50-âkksaž määʹtǩ Lääʹddjânnmest. Ååʹn lij šiõǥǥ podd uʹvdded tobdstõõzz sääʹmpolitiikk pioneeʹrid da pukid jeeʹres eeʹǩǩlooʹji ääiʹj mieʹldd vaaikteeʹj sääʹmpolitiikkniiʹǩǩid, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. – Kueiʹt meer kõskksaž tåimmai õhttsažtuâjj še ouddlâstt diplomaattlaž tåimmamkulttuur da tõn, što ij ni kuäbba vueʹssbeäʹl eeʹttkâʹsttmallaš rool leäkku vaarâst, Juuso juätkk. 

Sääʹmteeʹǧǧ oudldõʹsttjen iiʹjjin 1973–1995 leäi sääʹmväʹldduumkåʹdd, koon altteeš tõʹst uvddum riikksuåvtõõzz asetõõzzin 9. skamm-mannust 1973. Sääʹm parlamentaarlaž tåimmʼmõõžž alttee veʹt juʹn Lääʹddjânnmest ääiʹjab ǥu jeeʹres Tâʹvvjânnmin.  

Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeeš eeʹjj 1996 aalǥâst jiijjâs laaʹjjin eeʹjjest 1995 oođuum vuâđđlääʹjj nuäjja. Tän poodd Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddkoontâr lij Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet jiijjâs parlameʹnttkueʹrncest. 

– Sääʹmteeʹǧǧ tåimmvuʹvdd lij šõrrnam da tuâj liâ lâssnam miârkteeinalla iiʹjji poodd. Sääʹmteʹǧǧ lij veʹt õhtt säʹmmlai dommvuuʹd samai miârkteei tuâjjuʹvddjin da Sääʹmteeʹǧǧest liâ tuâjast âlddsin 80 ooumžed jeeʹres põõšši da mieʹrräiggsaž tuâjain, särnn Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi. 

Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjohlla pääiʹǩ ool liâ koččum sääʹmväʹldduumkååʹdd di Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla jeeʹres vaalpõõʹjin, sääʹmõhttsažkååʹdd vaaikteeʹj, Lääʹdd riikk da määŋgai õhttsažtuâjjkuöiʹmi eeʹttǩeeʹj di Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla.  

Juuʹhl prograamm õlmstââʹttet Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi. Juuʹhl peäss seuʹrrjed vuõiggvuõlttõssân.

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Vaaldâšmjååʹđteeʹjj 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi