Sääʹmteʹǧǧvaali jiõnilaʹsǩǩummuš älggam – vuõssmõõzz veeʹrjteʹmes puäđõõzz tueʹlää čiâss 10

Sääʹmteʹǧǧvaali jiõnilaʹsǩǩummuš lij älggam täʹbbe 2.10.2023 čiâss 18 Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Jiõnilaʹsǩǩummuž alttummuž mâŋŋa puättam vuõlttõskonfeârt kueʹđet ääʹveeǩâni da lokku vääʹldǩani. Tååimtõõzzâst ââʹnet påʹrddǩeeʹrj. Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust leʹbe väärräʹššoummust lij vuõiggâdvuõtt leeʹd mieʹldd jiõnilaʹsǩǩummšest.

Vuõssmõõzz veeʹrjteʹmes puåđõõzz iʹlmmtet 3.10.2023 tueʹlää čiâss 10, ǥu vaal-luʹvddkååʹdd âânn teâđtempoodd Sajoozzâst.

Looǥǥ lââʹzz:

Lââʹssteâđ jeeʹres vaalid õhttneei aaʹššin vuäǯǯ https://www.samediggi.fi/vaal-2023

Õhttvuõđteâđ:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari,
teʹl. 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153
Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi