Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2024

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2024   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt.

Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2023 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: info@samediggi.fi leʹbe Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar. Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest kulttuuri@samediggi.fi

Liâđǥla ooccâmblaaŋk liâ Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted jiõčč leʹbe äʹššoummu mieʹldd, vuõltteet neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžži vuõlttummuš lij vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst.  

Liâđǥla ooccâmblaaŋk

Teknlaž vuäppõõzz (PDF)

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ | Ooccâmblaaŋk tiuddeemvuä ́ppõõzz (PDF)

Õhttõõzz tuåimmjemveä´ǩǩvuõtt / proje´kttveä´ǩǩvuõtt | Ooccâmblaaŋk tiuddeemvuä ́ppõõzz (PDF)

Proje´kttveä´ǩǩvuõtt | Ooccâmblaaŋk tiuddeemvuä ́ppõõzz (PDF)

Teäǧǧčiõlǥtõs | Teä ́ǧǧčiõlǥtõs vuäppõõzz (PDF)

Vuõiǥeemõõlǥtemčuä´jtõs (PDF)

Kuva: Ville Fofonoff