Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan tiedote vuoden 2023 äänestämiseen liittyen 

Saamelaiskäräjien meneillään olevat vaalit toimitetaan 4.9. – 2.10.2023. Äänestys tapahtuu lain saamelaiskäräjistä § 28 mukaisesti postin välityksellä. 

Vuoden 2023 vaaleissa ei vaalilautakunnan 26.2.2023 tekemän päätöksen mukaisesti järjestetä vaalipäivän äänestystä. 

Äänioikeutetut voivat toimittaa vaaliasiakirjat postitoimituksen ohella henkilökohtaisesti 18.-29.9 välisenä aikana vaalilautakunnan toimistoon Inarin Sajokseen tai saamelaisten kotiseutualueella kiertävään vaaliautoon, jonka aikataulu löytyy täältä

Saamelaiskäräjälain § 26 d:n mukaisesti henkilölle, joka esittää ennen ääntenlaskennan aloittamista vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan vuoden 2023 vaaliluetteloa koskeneen valituksensa nojalla, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää. Aiempia vaaleja koskevilla korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä ei ole mahdollista äänestää 2023 vaaleissa. 

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Yhteystiedot: 

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta 
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 
Menesjärventie 2A, 99870 Inari 
puh: 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153 
Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi