Uđđâ nuorttasämikiela pargokirje lii almostum

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh lii almostittám uđđâ nuorttâsämikiela 2. luoka pargokirje.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lii vuáđumáttááttâs nube luoka viereskielâ máttááttâs kiđđâluuhâmpaje pargokirje.

Pargokirje lii nuorttâlâš kulttuurân heiviittum já jurgâlum tavesämikielâ Gea-rááiđu pargokirjeest. Kiirje lii kietâčáállám Oona Länsman já kuuvijd sárgum Nora Bäck. Nuorttâsämikielân kiirje lii jurgâlâm já heiviittâm Raija Lehtola já tuáijám Esther Berelowitsch

Kiirje puáhtá tiiláđ Sämitige viermikäävpist