Sämitigge tuáivut pyere Säämi Pride!

Säämi Pride tuálloo taan ive Hettaast 11.–13.8. Sämitige tábáhtusâst oovdâst nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio. Ráiđu vuálgá Heta škoovlâst lávurduv tme 12.

Säämi Pride uárnejuvvoo jyehi ive sierâ kuávlust Säämi. Eidusii väzzim lasseen ohjelmist lii maaŋgâlágán ohjelm jieškote-uv ahasáid.

– Oholoopâ ääigi láá ovdâmerkkân kolbâpargopáájá, savâstâllâmpaneleh sehe peerâustevlâš eehidjuhle rävisulmui eehidjuhle lasseen. Meid psykososiaallii torjuu ohtâdâh Uvjâ lii mieldi tábáhtusâst, muštâl nuorâirääđi saavâjođetteijee Anni-Sofia Niittyvuopio.

Oovtviärdásâšvuotâ tehálâš árvu Sämitiggeest

Sämmilâš täsiárvu já oovtviärdásâšvuotâ láá pajedum Sämitige tooimâ árvun meid valjâpaje 2020–2023 toimâohjelmist.

– Lii suotâs, ete taah mijjân teháliih áárvuh uáinojeh mii tooimâst meid olgoskulij. Eromâš tehálâš lii, ete puohâin siärvusist lii tobdo, ete sij láá tuhhiittum eidu tagarin ko sij láá, iätá II värisaavâjođetteijee Leo Aikio.

Sämitige nuorâirääđi almostit jieijâs nettisiijđoin Säämi Pride kunnen čalluu Säämi Pride: oovtâst olmoošvuoigâdvuođâi peeleest. Tast kávnojeh tiäđuh Säämi Pridest sehe Anne Olli sahhiittâllâm.

Lasetiäđuh Säämi Pride virgálijn siijđoin.

Lasetiäđuh:

Leo Aikio
II värisaavâjođetteijee
040 621 6505
leo.aikio(a)samediggi.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio
Nuorâirääđi saavâjođetteijee
040 708 2072
anni-sofia.niittyvuopio(a)samediggi.fi