Sämitige stiivrân tohhum vuoigimvátámâšah kieđâvuššojeh 1.–2.8.2023

Sämitige stivrâ čokkân kieđâvuššâđ valjâlävdikode miärádâsâin tohhum vuoigimvátámâšâid 1.–2.8.2023.

Sämitiggeest adelum laavâ 26 § 2 moomeent mield valjâlävdikode miärádâsân tutâmettum puáhtá toohâđ Sämitige stiivrân vuoigimvátámâš, jis feeree, ete sun lii vuoigâdvuođâttáá kuođđum meddâl valjâluvâttâlmist tâi ete sunjin kyeskee merkkim valjâluvâttâlmist lii puástud. Sämitige stiivrân lii kolgâm toohâđ vuoigimvátámâšâid 14 peeivi siste Sämitige valjâlävdikode miärádâs tiättunfinnimpeeivist.

Sämitige stivrâ kieđâvuš toos čujottum vuoigimvátámâšâid čuákkimstis, mii tuálloo 1.–2.8.2023 Anarist. Vuoigimvátámâš toohâm ulmuid vuolgâttuvvoo miärádâs poostâ mield tuođâštuslâš tiättunaddelmin nuuvt jotelávt ko máhđulâš čuákkim maŋa, ko čuákkim pevdikirje lii tärhistum.

Lasetiäđuh:
Miärádâstoohâm uásild:
Anni Koivisto
I värisaavâjođetteijee
040 415 5969
anni.koivisto(a)samediggi.fi

Haldâttuv uásild:
Pia Ruotsala-Kangasniemi
Haldâttâhhovdâ
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(a)samediggi.fi

Sämitige vaaljâi iävtukkâsasâttâllâm nohá 4.8.

Sämitige valjâlävdikodde muštoot, et Sämitige vaaljâi 2023 iävtukkâsasâttâllâm nohá vá 4.8. tme 16. Väljejeijeeseervi vuáđudemäššikirje/iävtukkâsucâmuš kalga leđe valjâlävdikoddeest Anarist Sajos toimâsaajeest nomâttum äigirääji räi (čujottâs: Säämi kulttuurkuávdáš Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 AANAAR).

Väljejeijeeseervih kalgeh väldiđ taan ääši vuotân aainâs talle, ko toimâtteh äššikiirjijd poostâ pehti. Valjâlävdikoddeest ij lah eres toimâsaje, mast äššikiirjijd váldáččii vuástá.

Jienâvuoigâdvuođâlâš puáhtá kuullâđ tuše oovtâ väljejeijeesiärván, tâi mudoi suu nommâ sikkoo meddâl puoh väljejeijeeseervijn. Väljejeijeeseervi äššiulmust lii máhđulâšvuotâ tievâsmittiđ tâi njuolgiđ ucâmuš tiäđuid vu 8.8. tme 16 räi.

Iävtukkâsasâttâllâmluámáttuvah kávnojeh Sämitige internetsiijđoin čujottâsâst https://www.samediggi.fi/vaaljah-2023 já taid uážžu meid Säämi kulttuurkuávdáš Sajos infoost.

Valjâäššikirjij merisajan toimâttem visásmitmân valjâlävdikodde pivdá 1.6.2023 maŋa värrejeijee ulmuid já olgoenâmijn värrejeijee ulmuid toimâttiđ peividum čujottâstiäđuidis valjâlävdikoodán šleđgâpoostâ pehti vaalit@samediggi.fi, syeijejum šleđgâpoostâ pehti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B. puhelimáin 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174 tâi poostâ pehti Sämitigge / Valjâlävdikodde, Menesjärventie 2A, 99870 AANAAR.

Puásuivaahâglaavâ miäldásijd sajanmáávsuid puásuituáluive 2021-2022 hiävuin kalga mäksiđ puásuituálleid

Sämitigge lii ráđádâlškuáttám eennâm- já meccituáluministeriöin puásuivaahâglaavâ olášuttem miäldásii valmâštâlmist. Sämitige mield kuáttumtile peeleest spiekâstâhlii puásuituáluive 2021-2022 tile tiävdá kriterijd, moh láá asâttum lahâaasâtmist sajanmáávsu vuáđustâssân.  

– Sämitigge váátá, ete puásuivaahâglaavâ miäldásiih sajanmáávsuh puásuituáluive 2021-2022 šoddâm vahâgijn máksojeh vuoigâlávt toid puásuituálleid, kiäh láá killám vaahâg – meid tagarijn palgâsijn, main lii lamaš lijgeloho. Taam uáinu tuárju Tave-Suomâ haldâttâhrievti vorâs čuávdus komettiđ IJP-kuávdáá miärádâsâid hilgođ puásuivaahâglaavâ miäldásij vahâgij sajanmáksu-ucâmušâid Näkkäl palgâs puásuituállei uásild täälvi 2019-2020 hiävuin, paahud Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso. 

Puásuituáluive 2021-2022 sämmilij päikkikuávlu puásuituálleeh kuáhtájii uánihis ääigi siste jo nube spiekâstâhlávt hästee täälvi. Kuáttumtileh šoddii maaŋgâin kuávlu palgâsijn eromâš vaigâdin jo čohčâtäälvi 2021 eennâm oolâ jiäŋŋum muotâkeerdi já kuáppum kuátumij tiet.  

Eennâm- já meccituáluministeriö almottij njuhčâmáánu aalgâst 2022, ete Luánduriggodâhkuávdáš (Luke) ráhtá čielgiittâs täälvi 2021-2022 tiileest puásuituálukuávlust, ton maŋa, ko vittâ sämmilij päikkikuávlu paalgâs lijjii toohâm tiättunadelem eennâm- já meccituáluministeriön spiekâstâhlijn muotâ- já luándutiilijn. Meid Sämitigge ráđádâlâi ministeriöin ääši ooleest, já táátui ávus reiváin tallaa eennâm- já meccituáluminister Leppä algâttiđ puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm puásuihiävui muuneeld estim várás.   

Luke pahudij čielgiittâsâstis, ete muottuu korrâ já jiäŋŋum vuáđukerdi sehe kuávlu šadoi ollâ kuopâmiirhâi tääsi tovâttii vädis kuáttumtiilijd uásist puásuituálukuávlu tälviv 2021-2022. Čielgiittâsâst árvuštâllii, ete spiekâstâhliih kuáttumtileh ulâttii ohtsis 19 palgâs kuávlun. Kuávlu ana sistees vijđes vijđoduv sämmilij päikkikuávlu palgâsijn sehe eromâšávt puásuituálun väridum kuávlust. Toos lasseen taid 19 palgâs kuávlust hoittájeh paijeel pele oles puásuituálukuávlu poccuin. 

Spiekâstmáin ovdebáá tovveest ko puásuivaahâglaahâ heiviittui, Luke čielgiittâs tievâsmittui kieldâi eennâmkuávluvirgeomâhái toohâm tarkkuumijguin. Sämitige finnim tiäđui mield táttum tarkkuumij aalgâtmân poođij kieldáid Laapi IJP-kuávdáást eskân njuhčâmáánu loopâst ive 2022, já tarkkuumeh sehe čáittusij nuurrâm tahhojii eskân tast maŋa. 

Sämitige já eennâm- já meccituáluministeriö koskâsijd Sämitiggelaavâ 9 § miäldásijd ráđádâlmijd puásuituálu vahâgij sajanmäksimist adelum laavâ (987/2011),  ađai nk. puásuivaahâglaavâ miäldásij sajanmáávsui mäksimist algâttii vyesimáánust 2023. Ráđádâlmeh juátkojii porgemáánust 2023, ko lijjii finnim puoh tárbulii tiäđu vahâgij vijđesvuođâ já sajanmávssoid tárbulii meriruuđâ árvuštâllâm várás. 

Lasetiäđuh: 

Tuomas Aslak juuso 
Saavâjođetteijee  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Iäláttâsčällee 
010 839 3123 / 040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Sämitige puhelinkuávdáš lii kiddâ 7.-31.7. 

Sämitige čäällimkode puhelinkuávdáš lii kiddâ 7.-31.7.2023 koskâsii ääigi. 

Sämitige kielâtoimâttâh já jurgâlemtoimâ lii kiddâ 10.-31.7.2023 koskâsii ääigi. Mij maccâp tiiláámáid oppeet 1.8.2023 rääjist Jis taarbâšvetteđ jurgâlusâid talle, ko kielâtoimâttuv jurgâlempalvâlus lii kiddâ, te freelance-jurgâleijei ohtâvuođâtiäđuh kávnojeh Sämitige jurgâleijei já tuulhâi uuccâmpalvâlusâst.  

Sämitigge tuáivut pyeri keesi puohháid!