Puásuivaahâglaavâ miäldásijd sajanmáávsuid puásuituáluive 2021-2022 hiävuin kalga mäksiđ puásuituálleid

Sämitigge lii ráđádâlškuáttám eennâm- já meccituáluministeriöin puásuivaahâglaavâ olášuttem miäldásii valmâštâlmist. Sämitige mield kuáttumtile peeleest spiekâstâhlii puásuituáluive 2021-2022 tile tiävdá kriterijd, moh láá asâttum lahâaasâtmist sajanmáávsu vuáđustâssân.  

– Sämitigge váátá, ete puásuivaahâglaavâ miäldásiih sajanmáávsuh puásuituáluive 2021-2022 šoddâm vahâgijn máksojeh vuoigâlávt toid puásuituálleid, kiäh láá killám vaahâg – meid tagarijn palgâsijn, main lii lamaš lijgeloho. Taam uáinu tuárju Tave-Suomâ haldâttâhrievti vorâs čuávdus komettiđ IJP-kuávdáá miärádâsâid hilgođ puásuivaahâglaavâ miäldásij vahâgij sajanmáksu-ucâmušâid Näkkäl palgâs puásuituállei uásild täälvi 2019-2020 hiävuin, paahud Sämitige saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso. 

Puásuituáluive 2021-2022 sämmilij päikkikuávlu puásuituálleeh kuáhtájii uánihis ääigi siste jo nube spiekâstâhlávt hästee täälvi. Kuáttumtileh šoddii maaŋgâin kuávlu palgâsijn eromâš vaigâdin jo čohčâtäälvi 2021 eennâm oolâ jiäŋŋum muotâkeerdi já kuáppum kuátumij tiet.  

Eennâm- já meccituáluministeriö almottij njuhčâmáánu aalgâst 2022, ete Luánduriggodâhkuávdáš (Luke) ráhtá čielgiittâs täälvi 2021-2022 tiileest puásuituálukuávlust, ton maŋa, ko vittâ sämmilij päikkikuávlu paalgâs lijjii toohâm tiättunadelem eennâm- já meccituáluministeriön spiekâstâhlijn muotâ- já luándutiilijn. Meid Sämitigge ráđádâlâi ministeriöin ääši ooleest, já táátui ávus reiváin tallaa eennâm- já meccituáluminister Leppä algâttiđ puásuivaahâglaavâ miäldásii monâttâllâm puásuihiävui muuneeld estim várás.   

Luke pahudij čielgiittâsâstis, ete muottuu korrâ já jiäŋŋum vuáđukerdi sehe kuávlu šadoi ollâ kuopâmiirhâi tääsi tovâttii vädis kuáttumtiilijd uásist puásuituálukuávlu tälviv 2021-2022. Čielgiittâsâst árvuštâllii, ete spiekâstâhliih kuáttumtileh ulâttii ohtsis 19 palgâs kuávlun. Kuávlu ana sistees vijđes vijđoduv sämmilij päikkikuávlu palgâsijn sehe eromâšávt puásuituálun väridum kuávlust. Toos lasseen taid 19 palgâs kuávlust hoittájeh paijeel pele oles puásuituálukuávlu poccuin. 

Spiekâstmáin ovdebáá tovveest ko puásuivaahâglaahâ heiviittui, Luke čielgiittâs tievâsmittui kieldâi eennâmkuávluvirgeomâhái toohâm tarkkuumijguin. Sämitige finnim tiäđui mield táttum tarkkuumij aalgâtmân poođij kieldáid Laapi IJP-kuávdáást eskân njuhčâmáánu loopâst ive 2022, já tarkkuumeh sehe čáittusij nuurrâm tahhojii eskân tast maŋa. 

Sämitige já eennâm- já meccituáluministeriö koskâsijd Sämitiggelaavâ 9 § miäldásijd ráđádâlmijd puásuituálu vahâgij sajanmäksimist adelum laavâ (987/2011),  ađai nk. puásuivaahâglaavâ miäldásij sajanmáávsui mäksimist algâttii vyesimáánust 2023. Ráđádâlmeh juátkojii porgemáánust 2023, ko lijjii finnim puoh tárbulii tiäđu vahâgij vijđesvuođâ já sajanmávssoid tárbulii meriruuđâ árvuštâllâm várás. 

Lasetiäđuh: 

Tuomas Aslak juuso 
Saavâjođetteijee  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Iäláttâsčällee 
010 839 3123 / 040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi