Sämitigge iävtut sosiaaltorvo kieđâvuššee pargojuávhu asâttem

Sämitigge adelij ciälkkámuš sosiaaltorvouđâsmitmist.  Sämitigge ceelhij ärbivuáválâš iäláttâsâi hárjuttem turviimist , sämmilij kielâlâš vuoigâdvuođâi visásmitmist, sämipárnái, -nuorâi já perrui sajattuv naanoodmist sehe šoŋŋâdâhnubástusân vuáháduumeest.  

Sämitigge iävtut, ete sosiaaltorvokomitea pargo toorjân asâttuvvoo sämmilij sosiaaltorvo kieđâvuššee pargojuávkku.  Lasseen Sämitigge loptee uáinusân táárbu toohâđ sosiaaltorvouđâsmitmist Sämitiggelaavâ 9. ceehi miäldásâš ráđádâlmijd.  

– Sosiaaltorvo uđâsmitmist sämmilijd kalga väldiđ huámmášumán algâaalmugin.  Sämmilij kulttuurärbi já algâaalmugidentiteet ferttee turviđ lahâasâttemist asâttum kenigâsvuođâi já olmoošvuoigâdvuođâorgaanij adelum avžuuttâsâi miäldásávt, iätá Sämitige I värisaavâjođetteijee Anni Koivisto.  

Miärádâstoohâm taarbâš tuárvi já rievtis tiäđu sämmilij eellimtiilijn 

Sosiaaltorvouđâsmittem valmâštâllâm kalga vuáđudiđ tuárvi já rievtis tiätun sämmilij eellimtiilijn.  OA ekonomâlâš, sosiaallâš já čuovviittâslâš vuoigâdvuođâi (TSS) sopâmuš koccee komitea avžuuttij Suomâ ive 2021 pyerediđ tiäđunuurrâmvuáháduvâs.  Pyereeb tiäđunuurrâmvuáháduv vievâst ličij máhđulâš tubdâđ juávhuid, moh láá hiäjub sajattuvvâst iärrásij iähtun ko kevttih ekonomâlâš, sosiallâš já čuovviittâslâš vuoigâdvuođâidis.  

Puásuiulmui sajasâšišelaavâ uđâsmittem lii merhâšittee uási sämiperrui sosiaaltorvo 

Páárnášperrui sosiaaltorvo uđâsmittem vuolgâsaijeen lii párnáá hiätu.  Sämikielâlâš já kulttuurmiäldálâs arâšoddâdem kvaliteet já finnimvuotâ lii kuávdášlâš äšši sämipárnái vuoigâdvuođâi olášuttem tiet.  Sosiaallâš vuoigâlâšvuođâ kalga ovdediđ ärbivuáválâš iäláttâsâi hárjuttee perrui uásild ovdâmerkkân puásuiulmui sajasâšišelahâasâttem uđâsmitmáin.  Sosiaaltorvo oovdedmáin lii máhđulâš ovdediđ suhâpeelij koskâsâš täsiáárvu.  

-Lii tehálâš, ete sosiaaltorvovuáhádâh tuárju oovtâitosâš vaanhimvuođâ meiddei perruin, moin hárjutteh ärbivuáválâš iäláttâsâid.  Peerâhiäđui toimâmvuođâ ferttee tarkkuđ já pyerediđ eereeb iärrás ärbivuáválâš iäláttâsâin tuáimee vanhim uásiáigásâš vaanhimijriijâ heiviittem uásild, Koivisto paahud.  

Šoŋŋâdâhnubástusân vuáhudem ferttee väldiđ huámmášumán sosiaaltorvouđâsmitmist 

Sämitigge loptee uáinusân šoŋŋâdâhnubástus vaiguttâsâid sämiaalmugân.  Pirâstiilij já šadolâšvuođâ nubástusah nubásmiteh sämmilij eellimtiilijd já lasetteh paartij riiskâ.  Ärbivuáválâš iäláttâsâi ekonomâlâš kannattitteevuotâ mulsâšuvá jyehi ive ain eenâb nubástuvvee šoŋŋâduv tiet.  

Luuvâ ciälkkámuš tääbbin. 

Lasetiäđuh:  

Anni Koivisto  
I värisaavâjođetteijee 
040 415 5969 
anni.koivisto@samediggi.fi 

Kaisa Ruokojärvi 
mä. sosiaal- já tiervâsvuođâčällee 
040 570 8457 
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga 
sosiaal- já tiervâsvuođâčällee  
040 182 9998 
anne.lansman-magga@samediggi.fi 

Statârääđi asâttij njuhčâmáánust 2020 parlamentaarlâš sosiaaltorvokomitea valmâštâllâđ sosiaaltorvouđâsmittem kyevti ovdâskoddepaje pištee toimâpajan.  Komitea almostitij pargostis koskâselvâttem 16.3.2023.  Komitea iävtuttij kosâselvâttemist tooimâid párnái já perrui sosiaaltorvon, pargonaahcân já pargonavcâttesvuotân lohtâseijee hiäđoid, pargottesvuođâtorvon, oppâmân já tááiđui oovdedmân, aassâm torjuid, áigápuátutorjui, hiätu- já palvâlempálgáid sehe sosiaaltorvo tooimânpieijâmân já digitalisaation. Sämitigge adelij ciälkkámuš 23.5.2023.