Ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso deaivvadii ráđđehusa čohkkejeaddji Petteri Orpoin

Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso galledii 23.5.2023 ráđđehusráđđádallamiin Helssegis ja deaivvadii ráđđehusa čohkkejeaddjin doaibmi ságadoalli Petteri Orpo (olgešb.). Sámediggi lei bovdejuvvon áššedovdiguossin riektepolitihkka ja dásseárvojuhkosii, muhto go ráđđehusráđđádallit gaskkalduhtte stuorámus oasi ráđđádallanbevddiid doaimmain ii galledeapmige ollašuvvan.

Govas gurut bealde Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso ja ráđđehusa čohkkejeaddji Petteri Orpo. Govva: Lauri Heikkinen, stáhtaráđi kansliija.
Govas gurut bealde Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso ja ráđđehusa čohkkejeaddji Petteri Orpo. Govva: Lauri Heikkinen, stáhtaráđi kansliija.

Olgešbellodat, vuođđosuopmelaččat, ruoŧŧelaš álbmotbellodat ja kristtalaš demokráhtat leat ráđđádallan Orpo jođihan ráđđehusráđđádallamiin miessemánu áigge boahttevaš ráđđehusprográmmas.

-Lei fiinna ášši, ahte ságadoalli Orpo ordnii áiggi deaivvadeapmái vaikko áigeplána lei hohpolaš. Beasaime geavvat eakti ságastallama munno áššiin, iige mátkkošteapmi guhkás mannan duššái dan dihte ahte nubbi deaivvadeapmi ii ollašuvvan, gávnnaha Sámedikki ságajođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

Sámediggi lea doaimmahan ráđđádalliid geavahussii iežas mihttomeriid ráđđehusprográmma girjemiidda sámiid vuoigatvuođaid dorvvasteamis ja ovddideamis, ja daid birra ságastallui lunddolaččat maiddái deaivvadeamis Orpoin.

-Ságastalaime ulbmiliid lassin buori vuoiŋŋas maiddái erenomážit sámediggelága ođastusas ja sámeáššiid koordineremis stáhtahálddahusas, ja doaivvu mielde mii beassat joatkit ságastallama maŋŋelabbo plána mielde maiddái riektepolitihka ráđđehusráđđádalliiguin, Juuso muitala.

Sámedikki mihttomearit ráđđehusprográmmii

Sámediggi viggá oažžut čuovvovaš ráđđehusprográmmii 2023–2027 doaibmabijuid sámiid vuoigatvuođaid ovddideami várás. Sámedikki vuođđotemát leat: 1) giella buktá eallinfámu – oahpahus buktá boahttevuođa 2) parlamentáralaš doaibmagoddi ovddidit sámi ealáhusaid, ja 3) prográmma ON:id eamiálbmogiid vuoigatvuođaid julggaštusa ollašuhttima várás.

Lassin Sámediggi lea lokten áigeguovdilis áššin sámediggelága ođastusa, sámiid duohtavuođa- ja soabadanproseassa, sámiid vuhtiiváldima sosiáladorvoođastusas, davviriikkalaš sámesoahpamuša ja sámiid vuoigatvuođaid dorvvasteami luonddu geavaheamis.

Loga: Sámedikki mihttomearit ráđđehusprográmmii

Lassedieđut:

Tuomas Aslak Juuso
Ságajođiheaddji
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi