Kyehti uđđâ nuorttâlâškielâ pargokirje láá almostum

Škovlim- já oppâmateriaaltoimâttâh lii almostittám uđđâ nuorttâlâškielâlijd 1. luoka já 2. luoka pargokiirjijd. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lii vuáđumáttááttâs vuosmuu luoka viereskielâ máttááttâs kiđđâluuhâmpaje pargokirje. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj lii vuáđumáttááttâs nube luoka viereskielâ lohhei máttááttâs čohčâluuhâmpaje pargokirje.

Pargokirjeh láá nuorttâlâš kulttuurân heiviittum já jurgâlum tavesämikielâ Gea-rááiđu pargokiirjijn Kiirjijd lii kietâčáállám Oona Länsman já kuuvijd sárgum Nora Bäck. Nuorttâsämikielân 1. luoka kiiđâ pargokirje lii jurgâlâm Kari Chan já tuáijám Anni Näkkäläjärvi. Nube luoka čoovčâ pargokirje lii jurgâlâm Raija Lehtola já tuáijám Esther Berelowitsch

Kiirjijd puáhtá tiiláđ Sämitige viermikäävpist

Kiiđâ pargokirje: ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

Čoovčâ pargokirje: ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj